Atribuțiile președintelui și vicepreședinților FNSAA „Agroindsind”

Atributiile presedintelui interimar

si vicepresedintilor interimari ai  FNSAA „Agroindsind”

 

1. Presedintele interimar al Federatiei – Vasile Mamaliga are urmatoarele atributii:

a) Dirijeaza si exercita conducerea curenta a activitatii organelor eligibile ale Federatiei, a subdiviziunilor structurale, institutiilor si organizatiilor subordonate Federatiei conform prevederilor Statutului;

b) Coordoneaza activitatea:

  • Departamentului OEI
  • Departamentului PM
  • Contabilitatii;

c) Angajeaza si elibereaza din functie, aproba schema de salarizare a personalului angajat;

d) Gestioneaza si reprezinta interesele patrimoniale ale Federatiei in relatiile cu terte parti;

e) Reprezinta interesele salariatilor in activitatea Comisiei republicane pentru negocieri colective;

f) Reprezinta Federatia in relatiile cu sindicatele de ramura si CSRM;

g) Conlucreaza cu autoritatile publice si Patronatul de ramura.

 

2. Vicepresedintele interimar al Federatiei – Leonard Palii

a) Coordoneaza activitatea FNSAA in domeniile: organizare, educatie, informatie si a structurilor respective (DOEI, Consiliul Femei, Consiliu Tineret, etc…)

b) Este responsabil de organizarea:

  • Activitatii de consolidare, reconstituire, recrutare e membri si creare de noi sindicate;
  • Promovarii sistemului de monitorizare a realizarii deciziilor tuturor organelor elective ale FNSAA;
  • Functionarii sistemului de coordonare a centrului FNSAA;

 

3. Vicepresedintele interimar al Federatiei – Iurie Pojoga

a) Coordoneaza activitatea:

  • Departamentului PM
  • Grupului de lucru din partea Federatiei in cadrul Comisiei pentru negocieri colective si dialog social (nivel de ramura);
  • Grupului de experti in problemele economice, sociale si juridice pe marginea proiectelor de legi si actelor normative;

b) Conlucreaza cu structurile respective ale MADRM, ale CSRM, pe problemele sociale-economice si juridice;

c) Organizeaza realizarea in practica a actelor normative internationale, ratificate de Parlamentul RM.