Convenția colectivă (nivel de ramură)

CONVENŢIE COLECTIVĂ (NIVEL DE RAMURĂ) PENTRU ANII 2007-2008 (Legis.md)
prelungită pentru anii 2021-2023 cu modificări și completări  conform Protocolului-Acord valabil din 15.11.10, MO nr. 231-234 din 26.11.02.2010, Protocolului-Acord valabil din 09.06.2011, MO nr. 99-101 din 17 06.2011, Protocolului-Acord valabil din 18.06.2012, MO nr. 126-129 din 22.06.2012, Protocolului-Acord valabil din 26.11.2013, MO nr. 284-289 din 06.12.2013, Protocolul-Acord valabil din 01.12.2014, MO nr.366-371 din 12.12.2014 și Protocolul-Acord valabil din 21.03.2016, MO nr.69-77 din 25.03.2016, Protocolul-Acord nr. 549 din 17.03.2017, MO nr. 78-84 din 17.03.2017, Protocolul-Acord din 22.06.2018, MO nr. 246-254 (6641-6649) din 06.07.2018, Protocolului-Acord din 11.02.2020, MO nr. 70-74 (7399­-7403) din 06.03.2020, Protocolul-Acord din 30.07.2020, MO nr. 226-228 din 04.09.2020; Protocolul-Acord din 27.12.2021, MO nr. 34-38 din 04.02.2022.

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ) нa 2007-2008 годы (Legis.md)
продленное на 2021-2023 годы с изменениями и дополнениями согласно Протоколу-Соглашению от 15.11.2010, Monitorul Oficial №.231-234 от 26.11.2010, Протоколу-Соглашения от 09.06.2011, Monitorul Oficial №. 99-101 от 17.06.2011, Протоколу-Соглашения от 18.06.2012, Monitorul Oficial №.126-129 от 22.06.2012, Протоколу-Соглашения от 26.11.2013, Monitorul Oficial №. 284-289 от 06.12.2013, Протоколу-Соглашения от 01.12.2014, Моnitorul Oficial № 366-371 от 12.12.2014, Протоколу-Соглашения от 21.03.2016, Моnitorul Oficial № 69-77 от 25.03.2016, Протоколу-Соглашения № 549 от 17.03.2017, Моnitorul Oficial № 78-84 от 17.03.2017 и Протоколу-Соглашения от 22.06.2018, Моnitorul Oficial № 246-254 (6641-6649) от 06.07.2018, Протоколу-Соглашения от 11.02.2020, MO nr. 70-74 (7399­-7403) от 06.03.2020, Протоколу-Соглашения от 30.07.2020, Моnitorul Oficial № 226-228 от 04.09.2020; Протоколу-Соглашения от 327.12.2021, Моnitorul Oficial № 34-38 от 04.02.2022.