Formulare rapoarte

Formular Statistic EFECTIVUL SINDICAL pentru 2022 pe UT

RAPORTUL STATISTIC EFECTIV SINDICAL PENTRU 2022 – SAD

DAREA DE SEAMĂ STATISTICĂ DESPRE SUBIECȚI pe anul 2022 UT

Chestionar la Rap Statistic SAD

Chestionar la Rap Statisti UT

Act_de_verificare – final

Buget Sindicat SAD (PDF)

Buget UT (PDF)

Raport executare anual Sindicat SAD (PDF)

Raport executare anual UT (PDF)

Raport executare Semestrul 1 Sindicat SAD (PDF)

Raport executare Semestrul 1 UT (PDF)