Arhiva rubricii ‘congres’

Mișcarea Militanților Resetării/Regenerării/ Modernizării/Reformării FNSAA „Agroindsind” în calitate de Forță Motrică a Cursului Strategic 22-27 „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”- se consolidează și ia amploare !

Congresul VIII al FNSAA prin Rezoluția „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat” a Reconfirmat Cursul Strategic al FNSAA,

Reprezentanța FNSAA “Agroindsind” in m.Chișinău – startul întrunirilor Centrul FNSAA – Comitetul Sindical în întreaga Federație “Agroindsind”

Ținem să amintim că Consiliul General din 21 decembrie 2022, la inițiativa Președintelui FNSAA dl V.Mămăligă, a întrodus în Direcțiile prioritare pentru 2023 convocarea întrunirilor în toate Comitetele Sindicale

Rezoluția Congresului VIII al FNSAA materializată pas cu pas și în activitățile educaționale post congres

 În jumătatea de an ce s-a scurs după principalul eveniment al anului – Congresul VIII al FNSAA. Pe tematica Congresului Departamentul Organizare, Educație și Informație, a inițiat multiple inițiative educaționale, consacrate reformării, modernizării întregii mișcări sindicaliste Agroindsind

Mesajul Președintelui FNSAA Dlui Vasile Mămăligă către Sindicatele din Instiuțiile Învățămîntului Agroindustrial, afiliate la Federația „Agroindsind”

Mult stimați colegi! Instituțiile învățămîntului agroindustrial nu constituie doar principalii  furnizori de forță de muncă calificată pentru ramura noastră, ci și adevarata „cuzne” de potențiali sindicaliști ai Agroindsind. Ei și sunt acele personalități pe care mizează Federația „Agroindsind”

Prima ședință post Congres a Consiliului General al FNSAA „Agroindsind”

La 17 iunie a.c. Consiliul General al Federației „Agroindsind” s-a convocat în prima sa ședință de după Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”, cu următoarea ordine de zi:

12 MAI 2022 – Cel mai important Eveniment al anului pentru Federatia Nationala a Sindicatelor “Agroindsind”

Congresul VIII al Federatiei a analizat activitatea pentru perioada de referință, dezbatut cele mai stringente probleme din ramura si s-au trasat prioritatile pentru perioada urmatoare 2022-2027.

Delegatilor la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”

Stimați prieteni, colegi – delegați la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind” Mai întîi de toate, permiteți-mi să vă felicit ca ati fost desemnati în calitate de delegați la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind” ! Sunt convins că toți suntem mîndri de această mare onoare acordată și ghidați de responsabilitatea pentru reușita Congresului

Spre Congresul VIII ordinar al FNSAA “Agroindsind”

În conformitate cu Hotărîrea Biroului Executiv din24.02.2022, astăzi 11 martie a.c., o parte din sindicatele din m.Chișinău afiliate direct, au constituit Reprezentanța provizorie Chișinău a FNSAA “Agroindsind”

Spre un sindicat combativ, modern si consolidat – Evaluarea mersului indeplinirii Planului organizatoric de pregatirea a Congresului VIII al FNSAA

Astăzi 10 martie 2022, Președintele interimar al FNSAA „Agroindsind” a convocat ședința operativă a Aparatulii Central pentru a examina mersul pregătirii către Congresul VIII ordinar al FNSAA și stabili sarcinile de acțivitate pentru luna martie

Ciclul de comentarii la Tezele Platformei Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind” – continuare la publicatia precedenta

Așa dar am finalizat capitolul geneza și debutul reușit al realizării ideii transformării sindicatului sovietic agroindustrial într-un sindicat care să corespundă „noilor” timpuri, radical deosebite. Dar pănă a pune punctul final, dați încă odată și prin acestă ocazie, să ne exprimăm marea recunoștință celor ce au aprins scînteia reformării „Agroindsind”-ului