Piața Muncii din ramura agroindustrială, activă și influentă în Procesul AgroindVET

Piata Muncii din ramura agroindustriala activa si influenta in Procesul AgroindVET

Acesta este logo-ul Comitetului Sectorial pentru formare profesionala din ramura agroindustriala AgroindVET.

Continuare evenimentelor activitatilor de consolidare a influentei pietii muncii din ramura agroindustriala in procesul de dezvoltare a sistemului de invatamint profesional tehnic din tara, la 20 iunie curent a avut loc seminarul de constituire a structurilor aferente ale Comitetului – Consiliile de parteneriat social AgroindVET din branse.

Participantii la acest eveniment: reprezentantii intreprinderilor mari din branse – managerii de cadre, lideri sindicali, reprezentanti ai institutiilor de invatamint profesional-tehnic, reprezentanti ai diferitor asociatii patronale din branse – Oficiul National al Viei si Vinului, Asociatia Patronala a Producatorilor de Lapte si produse lactate, Patronatul intreprinderilor Industriei prelucratoare de carne, s.a., au avut ca  experti pe sefii directiilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Rurale si Mediului: Directia politici de productie, procesare, reglementare a calitatii produselor de origine animaliera, Directia Policitici de productie, procesare si reglemenatre a calitatii produselor de origine vegetala, Sectia Politici si reglementari in domeniul produselor din sectorul vitivinicol si al bauturilor.

Partea metodică a seminarului, moderată de dl Leonard Palii, Președintele Comitetului Sectorial AgroindVET, a fost dedicată concretizării reperelor conceptuale pentru instituționalizarea Parteneriatului Social (Consiliul AgroindVET) în domeniul asigurării Ramurii cu forță de muncă calificată și accesului membrilor de sindicat la formarea profesională continua.

E de menționat faptul, că în ramură deja debutează 10 Consilii Regionale (Raionale) ale Parteneriatului Social în domeniul Formării profesionale, iar seminarul dat și-a formulat sarcina de a extinde crearea Consiliilor AgroindVET și în Branșele (subramurile) sectorului Agroindustrial.

După însușirea materialului teoretic, familiarizarea cu bunele practici de activitate a Consiliilor Regionale AgroindVET, reprezentanții a trei branșe  participante la seminar, de comun cu reprezentanții altor instituții interesate, au constituit trei Consilii de parteneriat social AgroindVET pe Branse si anume: Consiliul AgroindVET din Bransa Procesarea Produselor de origine animaliera, Consiliul AgroindVET din Bransa Panificatie, Cofetarie si Producerea Zaharului si Consiliul AgroindVET din Bransa Vitivinicola, bauturi alcoolice si bere.

Trebuie sa menționăm, ca rolul principal al Consiliilor este de a încorpora întreprinderile din Branșă (Regiuni) în rețeaua de coordonare: Piața Muncii -Comitetul Sectorial – Procesul AgroindVET.

În contextul reușitei evenimentului, experții au apreciat înalt contribuția membrilor Comitetului Sectorial: dna Corina Bulat, Secretar–organizator al Comitetului; managera de proiecte din cadrul Comitetului dna Liliana Donțu; Șefa Direcției Economico-financiare a Comitetului dna Eugenia Carpov; Coordonatorii echipelor de creare a Consiliilor AgroindVET: dl Nicolae Priscepov, dna Olga Nicolaescu, dna Maria Oleinicenco, dna Nina Negru.

La final dorim să multumim mult pentru participarea activă a tuturor care și-au adus aportul la atingerea cu susces a rezultatelor seminarului, dar, in mod deosebit, reprezentanților Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului – doamnelor Tatiana Nistorică, Vera Chilari și dlui Vasile Șerban; reprezentantului Asociației Nationale a Viei si Vinului dlui Vladimir Corobca.

 

Serviciul informatie al C.S.AgroindVET

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu