Procesul de afiliere la FNSAA

Pentru a deveni membru de sindicat trebuie să depuneţi o cerere în organizaţia sindicală de la întreprinderea, organizaţia, instituţia în care activaţi şi să completaţi fişa de evidenţă, conform modelului stabilit.

În cazul în care la întreprindere nu există organizaţie sindicală vă puteţi adresa Uniunii Teritoriale, Reprezentanţei din raion sau direct Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 129.

Atunci când la întreprindere, organizaţie, instituţie există trei şi mai mulţi membri de sindicat ei pot constitui o organizaţie sindicală de bază.

Pentru legiferarea organizaţiei sindicale nou-create se înaintează pe numele Biroului Executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” o cerere de afiliere şi procesul verbal al adunării de constituire.

Consultaţii suplimentare in Departamentul Organizare, Educatie, Informatie,  la tel. 22-61-03 sau 22-65-36 sau la email: agrsind@mail.ru sau liliana.dontu@gmail.com