Arhiva rubricii ‘Noutăți’

FELICITĂRI COLEGILOR CU ACTELE ÎN REGULĂ

În perioada 01 decembrie 2023 – 01 martie 2024, cu suportul Centrului Federației, colegii din uniunile teritoriale și sindicatele afiliate au perfectat și au prezentat la Agenția Servicii Publice actele necesare atribuirii noului IDNO/cod fiscal, întru racordarea la prevederile legislației. Astfel, au fost atribuite IDNO/cod fiscal următoarelor Uniuni Teritoriale, subiecți  ai Federației „Agroindsind”: Ștefan Vodă, Ungheni, […]

Reactia partenerilor sociali la cerintele sindicatelor !!!

Confederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova, urmare sedintei Consiliului General din 15 decembrie 2023, a inaintat un Demers catre partenerii sociali. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a raspuns la demers  RASPUNSUL MINISTERULUI MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

Mișcarea Militanților Resetării/Regenerării/ Modernizării/Reformării FNSAA „Agroindsind” în calitate de Forță Motrică a Cursului Strategic 22-27 „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”- se consolidează și ia amploare !

Congresul VIII al FNSAA prin Rezoluția „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat” a Reconfirmat Cursul Strategic al FNSAA,

Fortificarea tuturor forțelor pentru promovarea intereselor comune în domeniul agricol

La data de 02 februarie 2024 la consiliul raional Sîngerei a avut loc o intrevedere a conducerii raionului cu conducătorii întreprindelor agricole din raion, unde au fost abordate mai multe probleme cu care se confruntă agricultorii

Sumar informativ – Evaluarea Activitatii FNSAA „Agroindsind” in 2023 si Prioritatile pentru 2024 prin prisma Rezolutiei Congresului VIII

În conformitate cu Direcțiile Prioritare de activitate a FNSAA pentru 2023 si Doar în Cazul Mobilizării de Amploare a Întregului Corp Managerial „Agroindsind” de Toate Nivelele spre Asigurarea Restartului în 2023 a Cursului Strategic FNSAA 22-27

FELICITARI OMAGIATILOR LUNII FEBRUARIE !!!

CONSILIUL GENERAL AL FNSAA „AGROINDSIND” IN ACTIUNE !!!

La 17.01.2024 a avut loc Ședința Consiliului General al Federatiei Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație “AGROINDSIND”,

INFORMATIE UTILA !!!

Vedeti răspunsurile: Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății la revendicările adresate Guvernului, care au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului General din 15.12.2023:

FELICITARI OMAGIATILOR LUNII IANUARIE !!!

A fost semnat Protocolul–Acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023–2026

Stimați colegi, Astăzi 27 decembrie 2023, partenerii sociali au semnat Protocolul–Acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2023 – 2026. Potrivit prevederilor p. 69 al Convenției în vigoare: „Convenția și modificările operate prin Protocoalele- Acord intră în vigoare din data semnării acestora de către Părți și se publică în Monitorul […]