Un pas făcut cu dreptul!


La 4 iulie 2019, Comitetul Sectorial pentru formare profesionala AgroindVET a găzduit Conferința de evaluare a activității Consiliilor Raionale AgroindVET de Parteneriat social pentru Formare Profesională din ramura agroindustrială pentru perioada decembrie 2018 – iunie 2019. La conferinta au participat reprezentantii celor 10 Consilii raionale AgroindVET, oaspeti si invitati, experti si membri ai Comitetului Sectorial. Mai mult… »

Ce trebuie sa cunoasteti despre plata indemnizatiilor stabilite in sistemul public de asigurari sociale

Din 1 iulie 2019, prin Legea nr. 311 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, au fost efectuate un șir de modificări ce vizează stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor din sistemul public de asigurări sociale.

Departamentul protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a elaborat o notă analitică care conține explicații pe marginea stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor în sistemul public de asigurări sociale în contextul modificărilor cadrului legal. Informația respectivă poate fi accesată integral aici. Mai mult… »

Cu privire la situația climaterică și protecție

Prin prezenta, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova, apelează la subiecții Federației, partenerii sociali și în primul rând la Patronate, de ținut cont de căldurile anomalice, care s-au abătut în ultimul timp asupra Moldovei, de întreprins măsuri urgente la întreprinderile și organizațiile din ramura agroindustrială, întru organizarea condițiilor favorabile la locurile de muncă.

De respectat normele sanitare conform legislației în vigoare, de modificat și aplicat orarul de muncă și odihnă în zilele caniculare, de instalat jaluzele, antisolare pe sticlă, prezența sistemului de ventilare, aerului condiționat, dotarea angajaților cu haine și soluții speciale de protecție, amenajarea locurilor de muncă cu apă potabilă. Mai mult… »

Pentru informatie si activitate subiectilor FNSAA „Agroindsind”

Principale probleme abordate de Sindicat față de Guvernul Republicii Moldova și situația la moment exprimată de către: Ministerul sănătății, muncii și protecție sociale (src. Nr.09/3267 din 03.06.19) și Ministerul Finanțelor (src. Nr.07/2-17/68 din 16.05.19), etc., abordate la 23.04.2019 Mai mult… »

Piața Muncii din ramura agroindustrială, activă și influentă în Procesul AgroindVET

Piata Muncii din ramura agroindustriala activa si influenta in Procesul AgroindVET

Acesta este logo-ul Comitetului Sectorial pentru formare profesionala din ramura agroindustriala AgroindVET.

Continuare evenimentelor activitatilor de consolidare a influentei pietii muncii din ramura agroindustriala in procesul de dezvoltare a sistemului de invatamint profesional tehnic din tara, la 20 iunie curent a avut loc seminarul de constituire a structurilor aferente ale Comitetului – Consiliile de parteneriat social AgroindVET din branse. Mai mult… »

Ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind”

La 21 iunie 2019, în incinta întreprinderii SA ”Barză Albă” din mun.Bălți, a avut loc ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice a FNSAA ”Agroindsind”. La ședința Biroului Operativ, pe lângă membri, au participat și invitați din partea Sindicatului gazdă SA ”Barză Albă” mun.Bălți dl Biriuc Vladimir, președintele Comitetului Sindical, din partea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului dl Cebotari Valeriu, secretar al Consiliului pe filiera de vin și produse procesate, alte persoane din Sindicatele Federației care activează în mun.Bălți. Mai mult… »

Întâlnirea grupului de lucru FNSAA ”Agroindsind” pe problemele planificării, repartizării biletelor de tratament și odihnă

La inceput de iunie curent, la inițiativa subiecților FNSAA ”Agroindsind”, a avut loc întâlnirea grupului de lucru cu conducerea CNSM: Hâncu Mihail, vicepreședinte și  Oloi Tatiana, șefa Departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale. Din partea FNSAA ”Agroindsind” au participat: Vasile Mămăligă, președinte interimar, Pojoga Iurie, vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Protecția Muncii, Chelenicova Galina, contabil șef, Podcosova Galina, specialist principal, casier, Chioroglo Elena, președinte UT Ceadâr-Lunga, Bostan Daria, președinte UT Anenii Noi, Ghiric Eugenia, președintele Sindicatului SA ”Bucuria”, Ureti Anatol, directorul sanatoriului ”Struguraș”, Ursu Nina, vicedirector pe marketing al sanatoriului ”Struguraș”. UT Ungheni și UT Cahul au transmis propuneri in scris. Mai mult… »

Planul de activitate a Structurilor FNSAA „Agroindsind”

La ședința Consiliului General din 29 martie 2019 au fost aprobate Direcțiile prioritare de activitate pentru perioada aprilie-decembrie 2019, identificate în cadrul Seminarului cu activul sindical al Federației din 28 martie 2019. Urmare a acestor documente este Planul de activitate a structurilor FNSAA „Agroindsind”, pe care îl puteți descărca în format PDF, accesând link-ul de mai jos.

Planul de activitate a Structurilor FNSAA „Agroindsind”

Sărbători fericite!

Mai mult… »

Activitatile FNSAA „Agroindsind” in martie 2019

In 28 martie 2019, in cadrul seminarului a fost analizata Situația de moment în FNSAA „Agroindsind” și conturate prioritățile de activitate a structurilor Federației pentru perioada aprilie – decembrie 2019. Mai mult… »