Pozitia FNSAA „Agroindsind” fata de modificarile si completarile la Codul Muncii, initiate de Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova salută inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și își exprimă satisfacția fata de restabilirea relațiilor între Guvern (Ministerul respectiv) și Sindicat (CNSM) în albia parteneriatului social. Mai mult… »

Planul principalelor activități ale FNSAA „Agroindsind” pentru semestrul al II-lea al anului 2019

P L A N U L poate fi descărcat în format PDF de aici.

Cu privire la poziția FNSAA „Agroindsind” față de inițiativa fiscală a Ministerului Finanțelor vis-a-vis de tichetele de masă

Prin prezenta, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova, examinând inițiativa CNSM privind poziția Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu privire la impozitarea aplicării tichetelor de masă, comunică următoarele:

  1. Orice guvernare, indiferent de conjunctura ei politică, este obligată să activeze în albia legislației naționale în vigoare, care prevede, în cazuri de așa gen, prin intermediul Comisiei Naționale pentru consultări și negocieri colective: analizarea argumentată a unor asemenea inițiative, consultări cu societatea civilă, inclusiv Sindicatele, Patronatele și elaborarea poziției comune, obținute prin dialog și compromis reciproc avantajoas. Cu regret, practica de luare a deciziilor unilaterale, fără consultări, promovată de fosta guvernare, continua.
  2. Asociațiile de Business, încă din anul 2006, prin intermediul Agenției Naționale de Business, promovează ideea ”Pachetului social”, ca instrument de bază în atragerea și fidelizarea față de companie a forței de muncă, care demonstrează, ultimii ani, o avalanșă dezastruoasă a migrației peste hotare (deja numărul cetățenilor s-a redus cu 1.000.000).
  3. Statul, în prezent, oferă peste 100 de facilități fiscale și vamale, mai mult de jumătate din ele sunt oferite de peste 20 de ani. Nimeni nu cunoaște care sunt aceste facilități, lista beneficiarilor, impactul și rezultatul economic al acestor facilități. Cunoaștem doar că în 2019 costurile bugetare de la aceste facilități vor depăși suma de 23 miliarde lei.
  4. Cine a evaluat aceste facilități și de ce s-a decis să se înceapă anume cu tichetele de masă, care afectează cel mai vulnerabil segment al populației și înrăutățește și mai mult mediul economic din țară, unde salariul minim este cel mai mic între țările Est Europene:

Mai mult… »

Un pas făcut cu dreptul!


La 4 iulie 2019, Comitetul Sectorial pentru formare profesionala AgroindVET a găzduit Conferința de evaluare a activității Consiliilor Raionale AgroindVET de Parteneriat social pentru Formare Profesională din ramura agroindustrială pentru perioada decembrie 2018 – iunie 2019. La conferinta au participat reprezentantii celor 10 Consilii raionale AgroindVET, oaspeti si invitati, experti si membri ai Comitetului Sectorial. Mai mult… »

Ce trebuie sa cunoasteti despre plata indemnizatiilor stabilite in sistemul public de asigurari sociale

Din 1 iulie 2019, prin Legea nr. 311 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, au fost efectuate un șir de modificări ce vizează stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor din sistemul public de asigurări sociale.

Departamentul protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a elaborat o notă analitică care conține explicații pe marginea stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor în sistemul public de asigurări sociale în contextul modificărilor cadrului legal. Informația respectivă poate fi accesată integral aici. Mai mult… »

Cu privire la situația climaterică și protecție

Prin prezenta, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova, apelează la subiecții Federației, partenerii sociali și în primul rând la Patronate, de ținut cont de căldurile anomalice, care s-au abătut în ultimul timp asupra Moldovei, de întreprins măsuri urgente la întreprinderile și organizațiile din ramura agroindustrială, întru organizarea condițiilor favorabile la locurile de muncă.

De respectat normele sanitare conform legislației în vigoare, de modificat și aplicat orarul de muncă și odihnă în zilele caniculare, de instalat jaluzele, antisolare pe sticlă, prezența sistemului de ventilare, aerului condiționat, dotarea angajaților cu haine și soluții speciale de protecție, amenajarea locurilor de muncă cu apă potabilă. Mai mult… »

Pentru informatie si activitate subiectilor FNSAA „Agroindsind”

Principale probleme abordate de Sindicat față de Guvernul Republicii Moldova și situația la moment exprimată de către: Ministerul sănătății, muncii și protecție sociale (src. Nr.09/3267 din 03.06.19) și Ministerul Finanțelor (src. Nr.07/2-17/68 din 16.05.19), etc., abordate la 23.04.2019 Mai mult… »

Piața Muncii din ramura agroindustrială, activă și influentă în Procesul AgroindVET

Piata Muncii din ramura agroindustriala activa si influenta in Procesul AgroindVET

Acesta este logo-ul Comitetului Sectorial pentru formare profesionala din ramura agroindustriala AgroindVET.

Continuare evenimentelor activitatilor de consolidare a influentei pietii muncii din ramura agroindustriala in procesul de dezvoltare a sistemului de invatamint profesional tehnic din tara, la 20 iunie curent a avut loc seminarul de constituire a structurilor aferente ale Comitetului – Consiliile de parteneriat social AgroindVET din branse. Mai mult… »

Ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind”

La 21 iunie 2019, în incinta întreprinderii SA ”Barză Albă” din mun.Bălți, a avut loc ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice a FNSAA ”Agroindsind”. La ședința Biroului Operativ, pe lângă membri, au participat și invitați din partea Sindicatului gazdă SA ”Barză Albă” mun.Bălți dl Biriuc Vladimir, președintele Comitetului Sindical, din partea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului dl Cebotari Valeriu, secretar al Consiliului pe filiera de vin și produse procesate, alte persoane din Sindicatele Federației care activează în mun.Bălți. Mai mult… »

Întâlnirea grupului de lucru FNSAA ”Agroindsind” pe problemele planificării, repartizării biletelor de tratament și odihnă

La inceput de iunie curent, la inițiativa subiecților FNSAA ”Agroindsind”, a avut loc întâlnirea grupului de lucru cu conducerea CNSM: Hâncu Mihail, vicepreședinte și  Oloi Tatiana, șefa Departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale. Din partea FNSAA ”Agroindsind” au participat: Vasile Mămăligă, președinte interimar, Pojoga Iurie, vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Protecția Muncii, Chelenicova Galina, contabil șef, Podcosova Galina, specialist principal, casier, Chioroglo Elena, președinte UT Ceadâr-Lunga, Bostan Daria, președinte UT Anenii Noi, Ghiric Eugenia, președintele Sindicatului SA ”Bucuria”, Ureti Anatol, directorul sanatoriului ”Struguraș”, Ursu Nina, vicedirector pe marketing al sanatoriului ”Struguraș”. UT Ungheni și UT Cahul au transmis propuneri in scris. Mai mult… »