Anul 2018 – Start nou în Activitatea Comitetului Sectorial AgroindVET Moldova!

Acesta fost laitmotivul Seminarului din 30 noiembrie 2017, organizat de către Direcția Educație a Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară „Agroindsind”.

Seminarul a întrunit cei mai importanți parteneri sociali pentru Formarea Profesională din Ramura Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentantii FNSAA „Agroindsind”, a tuturor Ministerelor de resort, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, reprezentanții întreprinderilor – IM „Suedzuker Moldova” SA, SA „JLC”, SA „Franzeluta”, SA „Bucuria”.

Firul Roșu al activității l-a constituit discutarea noilor abordări ale problemei Corelării Cererii pieții muncii față de calitatea instruirii profesionale și Ofertei Învățămîntului Agroindustrial.

Președintele Comitetului Sectorial AgroindVET – Leonard Palii, Secretarul Orgaizator al Comitetului – Corina Bulat, precum și experții ETF și GOPA au propus spre examinare ideile renovatoare ale activității Comitetului Sectorial ce derivă din trei factori importanți:

  • Agenda ONU referitor la Strategia de dezvoltare durabilă 2030;
  • Prevederile Acordului de Asociere UE-RM cu referire la subiectul dat;
  • Proiectul FNSAA „Agroindsind” Dezvoltarea Parteneriatului Responsabilității Social Corporative la capitolul VET;
  • Rezultateale investigațiilor în Ramură, care atesta Discrepanțe mari între Cerere de lucrători înalt Calificați și Oferta Educațională, Pasivitatea pe ansamblu a Pieții Muncii în raport cu Dezvoltarea Forței de muncă calificată.
  • Proiectul de Lege a Comitetelor Sectoriale, votată în ultima lectură de către Parlamentul RM și care va întra în vigoare din luna ianuarie 2018;

Participanții la seminar, prin discuții, polemici, dezbateri, au completat conceptul propus de către Experți, au concretizat direcțiile strategice ale Comitetului Sectorial pentru noua perioadă.

La finalul seminarului participantii și-au manifestat intenția de a susține Comitetul Sectorial AgroindVET Moldova, fiind parte activă a structurii aferente a acestuia.

Corina Bulat,

sef sector Relatii Internatinale si protocol

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu