Centrul FNSAA în Semestrul I al anului Congresului VIII ordinar al Federației

Stimați colegi, expediem pentru informare/ghidare Planul Centrului FNSAA „Agroindsind” pentru Sem.I,2022. Este un plan complex, care presupune o activitate bine organizată și corelată cu toți subiecții FNSAA.

Din conținutul planului observați că majoritatea activităților sunt dedicate pregătirii către Congresul VIII extraordinar al Federației noastre. Acestea sunt reflectate mai mult în:

Partea I: Asigurarea Managementului Organizațional pentru funcționarea Organelor Elective ale Federației (Actul decizional);

Partea II: 1,2,3 din planul dat.

Tot în contextul pregătirii către Congresul VIII, recomandăm să examinați anexele la Planul Centrului FNSAA, Sem.I : 1.Planul organizatoric de pregătire către Congresul VIII ordinar al FNSAA și 2.Lista proiectelor de documente, materiale adiacente si accesorii necesare de elaborat si pregatit pentru Congresul VIII. Asupra acestora vom mai reveni în publicațiile noastre, dar accentuăm încă odată, că pregătirea Congresului este o misiune extrem de importantă nu doar a Centrului FNSAA, ci și a întregii Federații. Iar discuțiile referitor la Congres nu trebuie să se reducă la candidaturile conducerii de vîrf, ci trebuie să cuprindă toate componentele produsului final al Congresului. Printre care: Unde ne aflăm acum din punct de vedere a capacității noastre de a ne realiza misiunea ? Ce învațaminte tragem din experiența ultimilor 5 ani ? Încotro și cu cine se va îndrepta Corabia “Agroindsind” după Congres. Desigur că este extrem de important – cine va sta la cîrma acestei Corabii “Agroindsind”. E clar că si Căpitanii, și echipajul trebuie să fie oameni deosebiți prin potențialul lor intelectual, Competența, Curaj, Îndrăzneala, Activism, Minte trează, Devotament, etc…

Trebuie să mai menționăm că Centrul Federației nu lasă „totul baltă” și se ocupă doar de pregătirea Congresului. Sarcinile cotidiene, concrete și actuale nimeni nu le anulează. Acestea sunt reflectate în compartimentele: Activitatea în domeniul Protecței Muncii, Organizare, Educație Informație și Activitatea Economico-financiară. Și, Rugămintea noastră este să vă includeți activ în realizarea Planului prezentat chiar și atunci cînd prevederile lui nu vă afectează direct. Doar prin susținere reciprocă ne vom clădi unitatea noastră „Agroindsind”.

 Și ultima: Publicarea acestui plan are conotația și de recomendație metodică. Vom fi bucuroși dacă vă va fi de folos la planificarea activităților structurilor pe care le conduceți. Atrageți atenția la ultima coloniță din Plan: Indicatori de rezultate (după care se măsoară/apreciază rezultatul). Este important ca de la bun început să vedem unde vom ajunge concret. Este important ce am reușit – nu doar ce am întreprins).

 Departamentul Organizare, Educație, Informație al FNSAA „Agroindsind”

PLANUL DE ACTIVITATE A CENTRUL FNSAA PE SEM.I, 2022

PLANUL ORGANIZATORIC DE PREGATIRE CANTRE CONGRES

LISTA DOCUMENTELOR DE ELABORAT PENTRU CONGRES

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu