Ciclul de comentarii la Tezele Platformei Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind” – continuare la publicatia precedenta

Așa dar am finalizat capitolul geneza și debutul reușit al realizării ideii transformării sindicatului sovietic agroindustrial într-un sindicat care să corespundă „noilor” timpuri, radical deosebite. Dar pănă a pune punctul final, dați încă odată și prin acestă ocazie, să ne exprimăm marea recunoștință celor ce au aprins scînteia reformării „Agroindsind”-ului în mințile noastre – părinții ideii renașterii sindicatului nostru, regretații dnii Gheorge Porcescu și Vsevolod Barbăneagră.

După ce am am făcut acest scurt studiu istoric și aprecierile pe care le avem după aproape 15 ani de activitate a sindicalismului moldovenesc (perioada post integrare FNSAA) Se cere de a răspunde la întrebarea – De ce totuși, Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind” trebuie să reconfirme cursul strategic al FNSAA, orientat spre modernizarea, reformarea, adaptarea sindicatului „Agroindsind” la condițiile actuale?

Cercetările efectuate în problematica posibilității revenirii la strategia reformării sindicaliste Agroindsind ne aduce în vizorul nostru suficiente argumente în favoarea  readucerii pe agenda Agroindsindului  supersarcina – pornirii imediat, nu prin vorbe  ci prin fapte concrete, pe calea împlimentării Cursului schimbării din rădăcină a esenței și modului de activitate a Federației și structurilor sale.Din ansamblul acestor argumente fac parte:

Primul argument: Fiindcă structurile FNSAA se apropie cu un temp catastrofal  de puncul „de neîntoarcere”: – Federația accelerat scade  numeric; Imaginea, autoritatea, puterea de influență sindicatului diminuază pe zi ce trece; – Principiile fundamentale ale sindicatului: Solidaritate, Unitate, Independență, democrație – aproape că sunt uitate; – Acțiuni dîrze, curajoase ale conducătorilor sindicali, comitetelor sindicale sondate cu rezultate palpabile mentru membrii de sindicat devin tot mai puține; – Iar Situația membrilor de sindicat se înrăutățește vădit an de an; – Cresc dezamăgirele, neîncrederea în forța sindicală, etc; Și deci dacă nu vom reporni acum procesul reînvierii – Sindicatul „Agroindsind” are toate șansele să se pomenească într-o bună zi trecuta în neant…

Al doilea argument: Experiența FNSAA in anii 1995-2004, caracterizată prin debutul reușit de creare a sindicatului agroindustrial de tip nou – a demonstrat că reforma sindicală este posibilă.

Al treilea argument: Deși acest imperativ al modernizării FNSAA nu a fost atins, totuși bunele practici (fie și relativ puține) de activitate a unor structuri sindicale și a Centrului FNSAA acumulate pe parcursul anilor pînă în prezent, potențialul uman „Agroindsind” bine pregătite și gata de a se înrola activ în reformarea sindicatelor, alți factori benefici – invocă speranța că se poate de pornit de la capăt.

In aceasta ordine de idei se inscrie perfect readucerea in anul 2019 pe agenda Federatiei, a Politicii reformarii sindicale si pasii efectivi pina la declansarea pandemiei covid.

Al patrulea argument: Rezultatul chestionării majorității Președinților UT și Liderilor Sindicatelor afiliate direct Federației, Tezele Platformei Congresului VIII al FNSAA aprobate de Consiliul General al FNSAA,  ne indică la faptul că în FNSAA se dorește continuarea cursului „Spre un sindicat modern, unit și rezultativ”

Al cincilea argument: Toate Congresele anterioare ale Federației au susținut, prin Rezoluțiile adoptate, cursul spre modernizarea, reformarea, adaptarea sindicatului „Agroindsind” la condițiile actuale, în calitate de principala condiție, de realizare a misiunii sindicaliste – promovarea, prin rezultate concrete și sesizabile, a drepturilor și interselor membrilor de sindicat. Deci, cel puțin din punct de vedere a previziunei, strategia reformării „Agroindsind”-ului nu are alternativă.

Așa dar Argumente pentru revenirea la cursul „renașterii” Federației din nou – sunt destule. Problema este că aceste argumente vor aduce roade doar în cazul purcederii necondiționate la punerea pe rol a Proiectului FNSAA 2022-2027, țintit spre realizarea cursului strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”, gestionat de un management bine pus la punct și susținut de sindicaliști-oameni de condiție, printre care sper că ne regăsim noi cu Dvs. stimați colegi.

Conducerea FNSAA „Agroindsind”

 P.S: Așteptăm opiniile Dvs. la subectele expuse pentru a fi publicate pe pagina WEB. Apropo: Pagina WEB a FNSAA, cum a și fost zamîslită constiuie o tribună liberă de expunere a pozițiiei de către organele elective sindicaliste.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu