Comisia ramurală pentru consultări și negocieri colective s-a întrunit în ședință

La 4 martie 2024, în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc ședința Comisiei ramurale pentru consultări și negocieri colective.

În cadrul ședinței au fost discutate chestiuni organizatorice, precum și  abordate problemele în instituțiile din sfera științei și inovării, subordonate Ministerului, precum și situația creată la Stațiunile Tehnologice de Irigare (restanțele salariale).

A fost stabilit termenul-limită de prezentare de către partenerii sociali, a propunerilor la planul de lucru a Comisiei, proiectul final urmând a fi discutat și aprobat în cadrul ședinței online din 15 martie curent.

Urmare a discuțiilor, ministerul și-a asumat angajamentul de a convoca o ședință comună a partenerilor sociali cu administratorii și liderii de sindicat ai instituțiilor din sfera științei și inovării, în scopul asigurării transparenței procesului decizional.

Cu referință la restanțele salariale la Stațiunile Tehnologice de Irigare urmează a fi convocată o ședință comună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Agenției Proprietății Publice, în gestiunea căreia se află în prezent stațiunile, situația fiind înrăutățită de aflarea unor stațiuni în procedură de insolvabilitate. S-a propus ca chestiunea dată să fie înaintată spre examinare Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Partenerii sociali au reiterat necesitatea negocierilor colective și disponibilitatea implicării în soluționarea problemelor ce țin de competența Comisiei.

Din partea Ministerului la ședință au  participat dl Vasile ȘARBAN, secretar de stat al ministerului, membrii Comisiei: dna Liliana MARTIN și Valentin ROȘCA. Din partea FNSAA „Agroindsind” au participat: dnii Vasile MĂMĂLIGĂ, Președintele FNSAA „Agroindsind”, Vasile EVSTRATII, vicepreședinte FNSAA„ Agroindsind” și Iurie MALANCIUC, Șef Departament Protecția Muncii (economică, juridică și socială) al FNSAA „Agroindsind”. FNPAIA a fost reprezentată de dl Eduard BULHAC, Președintele Asociației Patronale a Producătorilor Agricoli Ungheni.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

1 comentariu la articolul “Comisia ramurală pentru consultări și negocieri colective s-a întrunit în ședință”

  1. Lupu Rodica spune:

    Felicitari!!!

    In sfirsit s-a pornit carul din loc!

    Sa fie intr-un ceas bun, cu continuitate…

Lasă un comentariu