Comunicat Informativ de la Conferința Educațională din 20 decembrie a.c. cu titlul: Mersul Implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA în contextul realităților actuale și Direcțiile Prioritare de activitate pentru faza 2023

Conferința a întrunit membrii Consiliului General, Comisiei de Revizie Finaciara Centrala, lucrătorii Aparatului Central al Federației „Agroindsind”. La lucrările Conferinței a Participat Conducerea de vîrf a FNSAA: Președintele și Vicepreședintele – Dnii Vasile Mămăligă și Vasile Evstratii.

          Cele mai relevante sarcini asupra cărora s-a focusat Conferința au fost:

– Evaluarea activitășții FNSAA în perioada post Congres Sem.II,2022;

Perfectarea Priorităților de activitate a FNSAA pentru anul 2023 în lumina Rezoluției Congresului VIII al FNSAA;

Adoptarea Rezoluției Conferinței;

      În linii generale, Conferința și-a atins scopul. Rezoluția adoptată la finalul desfășurării lucrărilor Conferinței, a încorporat rezumatele discuțiilor produse asupra startului implementării Rezoluției Congresului „Spre un Sindicat Combativ, Modern şi Consolidat”.

    În special Conferința s-a pronunțat pozitiv asupra Activității de ordin organizatoric și metodic a Centrului FNSAA, desfășurate imediat după încheierea lucrărilor Congresului:

1). Emiterea și expedierea Recomandarilor metodice tuturor subdiviziunilor Federației în scopul asigurării unui start reușit a cursului reformator al Congresului VIII al FNSAA;

2). Organizarea seminarului: Planificarea și desfășurarea activitatății FNSAA  post Congres Sem.II, 2022;

3). Convocarea Consiliului General din16.VI 2022, care la prima ședință a stabilit sarcinile de debut ale Centrului Federației și subdiviziunile  FNSAA  pentru prima etapă post Congres Sem.II, 2022;

– 4). Pornirea transpunerii în activități concrete a sarcinilor trasate de Consiliul General pe majoritatea terenului de activitate a Centrului FNSAA;

    Anumite rezultate la etapa post Congres se înregistrează în activitatea unor subdiviziuni ale FNSAA:

– 1). Desfășurarea activități informaționale cu tematica Congresului VIII al FNSAA;

– 2). Planificarea sarcinilor reformatorii pentru Sem.II, 2022 în cheia Congresului și soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat;

– 3). Participarea la activitățile organizate de către Centrul FNSAA; -etc

   În acelaș timp a fost remarcat de Conferință, că Debutul Federației n-a realizat în măsură suficientă cele mai importante sarcini post Congres – majoritatea subdiviziunilor Federației nu și-au trasat caietul de sarcini de reformare radicală, n-au purces la acțiuni concrete în acest sens. Cea mai mare parte a membrilor și activului sindical n-au ințeles esența, importanța reînnoirii sindicatului. Campania de informare/comunicare a întregului efectiv sindical “Agroindsind”, planificată pentru Sem.II, 2022, n-a fost extinsă pretutindeni. În multe sectoare Agroindsind se repeta practica post Congres din anii trecuți – „Am participat, am votat și am uitat”…..

Conferința a expus părerea – cauza acestor rezultate nefaste se ascunde în inerția gîndirii depășite cu referire la activitatea sindicală a majorității sindicaliștilor și multor persoane cheie din sindicate. Iar structurile sindicale ierarhice ale FNSAA, n-au monitorizat suficient mersul lucrurilor și n-au reacționat adecvat.

 Apreciind sever cauzele nerealizărilor anumitor sarcini importante post Congres în Sem.II,2022, Conferința atribuie o parte din aceste cause factorilor obiectivi, declanșați în această perioadă de care trebuie de ținut cont pe viitor.

Examinînd Rezoluția Conferinței Educaționale a FNSAA, Consiliul General al FNSAA din 21 decembrie 2022 a luat în considerație stipulările din Rezoluția Conferinței Educaționale date și a emis Hotărîrea respectivă, care a indicat la activitățile ulterioare și a aprobat Direcțiile Prioritare de activitate a Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agriindsind” în anul 2023 (Baza metodologică pentru planificarea activității în 2023 a Centrului FNSAA și subdiviziunilor Federației)

Urmează anexate: Agenda, Rezoluția Conferinței, Hotărîrea Consiliului General din 21 decembrie 2022, Direcțiile prioritare ale FNSAA pentru 2023 și imagini din cadrul activităților de la 20-21 decembrie a.c.

DOEI „Agroindsind”

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu