Conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului ANSA

La data de  21 februarie 2020, în incinta Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului ANSA.

La lucrările conferinței au participat: dl Vladislav COTICI, director general al Agenției, dl Vasile MĂMĂLIGĂ, Președinte interimar al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova, membrii de sindicat din cadrul Agenției, posturilor de inspecție la frontieră și subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor  ale Agenției.

Ședința a fost prezidată de dl Vasile Mămăligă , președinte interimar al FNSAA ”Agroindsind”.

Cu un mesaj de salut delegaților a venit dl Vladislav COTICIDirectorul general al Agenției în care a menționat importanța conlucrării administrației cu sindicatul.

Conferința a examinat următoarele subiecte:

  1. Raportul despre activitatea Comitetului sindical al ANSA pentru perioada 2013-2019.
  2. Raportul Comisiei de cenzori a Sindicatului ANSA.
  3. Alegerea Președintelui sindicatului ANSA.
  4. Alegerea membrilor Comitetului sindical al ANSA.
  5. Alegerea Vicepreședintelui sindicatului ANSA
  6. Alegerea Comisiei de cenzori/cenzorului.

Urmare a finalizării lucrărilor Conferinței în funcția de președinte al Sindicatului ANSA a fost aleasă dna Larisa Punga și o nouă componență a Comitetului sindical.

Președintele sindicatului și-a exprimat convingerea, că noua componență a Comitetului sindical va realiza prin fapte concrete, activism, solidaritate și buna organizare, noi performanțe în activitatea de protecție social-economică a membrilor de sindicat.

Sursa: ansa.gov.md

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu