CONFERINȚA DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI LA SA „BUCURIA”

La data de 04 aprilie 2024, în incinta Societății pe acțiuni „Bucuria”, a avut loc Conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului SA „Bucuria”.

În cadrul conferinței dna Eugenia GHIRIC, Președintele Sindicatului, a prezentat darea de seamă a Comitetului sindical pentru perioada precedentă, aceasta fiind apreciată de delegați ca satisfăcătoare și s-a luat act de raportul Comisiei de revizie a Sindicatului.

Întru racordarea la prevederile legislației în vigoare, Conferința a adoptat Statutul Organizației Sindicale Primare a Angajaților Societății pe Acțiuni „Bucuria”.

De asemenea, au fost alese organele de conducere și control ale Sindicatului, fiind propusă candidatura dnei Eugenia GHIRIC la postul de președinte. Invocând motive de sănătate, dna GHIRIC a solicitat alegerea altei persoane, propunând candidatura dnei Eugenia IACHIMCIUC, membra a precedentului Comitet sindical, care a fost susținută în unanimitate de delegații la Conferință.

La lucrările Conferinței au fost invitați și au participat dnii Vasile MĂMĂLIGĂ, Președintele FNSAA „Agroindsind”, Vasile EVSTRATII, vicepreședintele FNSAA „Agroindsind” și Dna Ecaterina CECHINA, Director general al SA „Bucuria”.

În luările de cuvânt, invitații au menționat importanța contractului colectiv de muncă ca metodă eficientă de conlucrare a sindicatului cu angajatorul, fiind menționată activitatea Președintelui Comitetului sindical și rolul Președintelui Sindicatului.

Felicitări dnei Eugenia IACHIMCIUC și succese pe viitor.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu