Conferinta Sindicatului SRL „Calarasi Divin”

FELICITARI PENTRU SINDICATUL SRL „CALARASI DIVIN” !!!

La data de 15 martie 2021, în incinta intreprinderii SRL “Calarasi Divin”, s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului SRL “Calarasi Divin”.

La lucrările conferinței au participat: dl Mihai COTELEA-președinte al sindicatului, dna Viorica Său, președinte al comisiei de revizie, dl Vasile MĂMĂLIGĂ, Președinte interimar al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova, membrii de sindicat din cadrul întreprinderii, etc…

Ședința a fost prezidată de dl Mihai COTELEA

Cu un mesaj de salut catre delegații la Conferinta a venit dl Vasile Mămăligă, președinte interimar al FNSAA ”Agroindsind”. In mesajul sau dumnealui a menționat importanța sindicatului și respectării drepturilor angajaților la muncă decentă.

Conferința a examinat următoarele chestiuni:

  1. Raportul despre activitatea Comitetului sindical pentru perioada 2015-2020.
  2. Raportul Comisiei de revizie al Sindicatului SRL “Calarasi Divin”.
  3. Alegerea Președintelui sindicatului SRL “Calarasi Divin”.
  4. Alegerea membrilor Comitetului sindical al SRL “Calarasi Divin”.
  5. Alegerea Vicepreședintelui sindicatului SRL “Calarasi Divin”.
  6. Alegerea Comisiei de revizie.
  7. Alegerea membrilor supleanți.

 

În funcția de președinte al Sindicatului a fost ales dl Mihai COTELEA, in functia de vicepresedinte – dl Juraveli Alexandru, precum și o nouă componență a Comitetului sindical, constituit din  7 membri. O practică nouă si foarte bună a fost alegerea a 6 membri supleanți. Această practică urmează a fi recomandată și altor comitete sindicale. Metoda de alegere a membrilor supleanți va permite desfășurarea lucrărilor comitetului în orice împrejurări. Termenul de membru supleant este o necesitate în activitatea sindicală, intrucit se atestă riscuri legate de fluctuația mare a cadrelor, pandemia COVID-19, etc.

Președintele sindicatului și-a exprimat convingerea, că noua componență a Comitetului sindical va realiza prin fapte concrete, activism, solidaritate şi buna organizare, noi performanțe în activitatea de protecție social-economică a membrilor de sindicat.

La fel, s-a remarcat că pe parcursul anului trecut, organizația sindicală și-a mărit numărul de membri de la 51 la 82.

FELICITĂRI!!!

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu