Consolidarea Comitetului Sectorial „AgroindVET” – misiune continua si permanent in vizor

La 23 decembrie a.c., C.S. AgroindVET a întrunit, in ședință de lucru, membri titulari și netitulari ai CS, parteneri sociali si experti. Scopul acestei activitati a fost trasarea unui aspect important parteneriatul social și anume – necesitatea și conceptul unui acord sau memorandum între Comitetul sectorial – membrul Comitetului Sectorial și Întreprindere. La moment, principalii actori care determină prin interacțiunea lor  pornirea  reușită a fenomenului Comitet Sectorial sunt: Membrul Comitetului, Întreprinderea care a delegat acest membru în componenta Comitetului și însăși Comitetul ca structură organizatorică.

În cadrul exercițiului – furtuna de idei s-au punctat citeva teze ale acestui acord de parteneriat cum ar fi: Comitetul sectorial nu trebuie să fie o sumă de membri, principala activitate a căruia sunt ședințe, seminare, etc.  Mai curând, Comitetul este un ansamblu de subiecți activi, competenți, responsabili, avind capacitatea de a asigura implicarea pieței muncii în procesul VET și impunerea mesajului Pieței Muncii catre sistemul VET, trecând peste toate barierele și inerția pieței muncii, etc. La final, să avem un document care ar sintetiza si aduce o claritate pentru toti care este – misiunea, sensul, semnificația acestui acord, conținutul, modul de examinare de către parți, negocierea, semnarea lui, etc.

Întrebările care au fost formulate sunt – care este funcția fiecărei părți componente a acestei trinitati pentru a asigura realizarea misiunii Comitetului; care este modalitatea de conlucrare a acestora, etc. pentru ca în final să obținem un Comitet Sectorial – ca structura organizatorica consolidată, Membrul CS – ca subiect activ al Comitetului Sectorial și Intreprinderea – care activează prin membrii săi în Comitet.

Participanții au înaintat propuneri și în scurt timp va fi perfectat draftul acestui acord pentru a fi coordonat si publicat.

In a doua parte a activitatii participantii au dat propuneri la intrebarea: cum ar fi chipul unui specialist modern, ce calitati profesionale, personale si acumulate in timp, ar trebui sa posede, luind in consideratie cerintele timpului, secolului aglomerat si tehnologiile moderne,  indiferent de domeniul in care activeaza. Si aici brain-storming-ul a promovat discutii si generat interesante si motivante idei si propuneri, care vor fi utilizate in continuare la elaborarea profilurilor ocupationale, standardelor ocupationale, etc…

Serviciul de presa al Comitetului Sectorial „AgroindVET”

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu