FELICITARI PENTRU UT EDINET

Cu puțin timp în urmă și-a încheiat lucrările conferința de dare de seamă și alegeri a Uniunii Teritoriale Edinet a sindicatelor din agricultură și alimentație „Agroindsind”. După prezentarea raportului de activitate a UT în perioada 2016-2020 și trasarea priorităților pentru 2021-2025 de către președinta Stela Ciobanu, membrii de sindicat prezenți au informat despre activitatea organizațiilor primare, au expus reușitele în îndeplinirea Contractelor colective de muncă, obiecțiile în domeniul apărării drepturilor membrilor de sindicat, si-au împărtășit obiectivele pentru viitor. În dezbateri au participat: Liudmila Prisacari, președintele organizației sindicale a angajaților de la Colegiul de Medicină Veterinara și Economie Agrară Brătuseni; Violeta Violina Cecoi – SA INLAC, Cupcini; Liudmila Galeată – SRL Panaxorium, Badragii Vechi; Eduard Gudumac – Scoala Profesională Cupcini; Svetlana Marchici – Liceul Mihai Eminescu, Edinet, și altii.

Toti ai ținut să menționeze conlucrarea fructuoasa a sindicatelor in cadrul UT.

Presedinte al UT Edinet a fost realeasă in unanimitate dna Stela Ciobanu, iar vicepresedinte a fost ales Eduard Gudumac.

La lucrările conferinței a participat și a luat cuvântul Vasile Evstratii, jurist, sef-adjunct Departamentul protecția muncii al Federației Naționale a Sindicatelor “Agroindsind” din Moldova.

Sector informare/comunicare

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu