Incalcari ale administratiei la Societatea pe Acțiuni ”Aroma” si cistig de cauza in prima instanta de judecata

Conform datelor publicate de Confederația Internațională a Sindicatelor în Indicele Global al Drepturilor ITUC 2021 (www.globalrightsindex.org), Republica Moldova face parte  din țările, unde au loc multiple încălcări ale drepturilor angajaților, membri de sindicat. Restanțe salariale, aplicarea zilei de muncă redusă cu remunerare mizerabilă, ignorarea CCM, răfuială cu liderii sindicali, etc. – toate acestea se întâmplă la întreprinderi de Stat, care se află în proces de insolvabilitate. Printre ele se regăsesc: Stațiunile Tehnologice pentru Irigare din Briceni, Ungheni, Cahul, SA ”Aroma”, SA ”Vinuri Ialoveni”, Întreprinderea de Vinificație și Viticultură Stăuceni.

Agenția Proprietății Publice – principalul figurant în gestionarea proprietății statului, practic nimic nu întreprinde pentru ameliorarea situației, pe motiv că agenții economici nominalizați cad sub incidența Legii nr.149 din 29.06.2012 ”Insolvabilității” și sunt administrați de administrator desemnat de către instanța de insolvabilitate. Cu toate că, APP are reprezentanții său în Comitetul Creditorilor, activitatea acestora nu se manifestă in nici o formă.

Concomitent, se crează impresia, că în Republica Moldova, nu există organ oficial care ar monitoriza respectarea și aplicarea Legii nr.149 a ”Insolvabilității”, dând frâu liber Comitetului Creditorilor și Administratorului insolvabilității, cu abateri și încălcări, nerespectarea propriului plan de restructurare.

Prin urmare, la SA ”Aroma”, s-a ajuns și la răfuială cu liderul organizației sindicale și membrii acesteia, prin demitere din funcție în baza art.86 alin.(1) lit. y1) Codului Muncii, cu toate că, anterior, administratorul a promis conlucrare și susținerea Sindicatului.

La 30 iunie 2021, (Dosarul nr.2-15928/2020 nr.2-20105040-12-2-01092020-1), Judecătoria Chișinău (sediul Centru), conform prevederilor art.94 alin.(1), art.98 alin.(1), art.236, 238-241, 256 alin.(1) lit. d). alin.(2) CPC, a Hotărât:

  • Cererea de chemare în judecată se admite;
  • Ordinul nr.37-p din 09 iunie 2020, emis de SA ”Aroma” în procedura planului, cu privire la demiterea din 09 iunie 2020 Negru Nina din funcție conform art.86 alin.(1) lit. y1) CM, în legătură cu deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, se anulează;
  • Se repune Negru Nina în funcție, la SA ”Aroma”, în procedura planului, începând de la 09 iunie 2020;
  • A încasa de la SA ”Aroma” în procedura planului, în beneficiul Negru Nina salariul mediu lunar pentru lipsa forțată de la muncă în perioada 09 iunie 2020 – 30 iunie 2021.

Asemenea cazuri știrbesc imaginea Republicii Moldova, care deseori figurează lider în dosare la pierderi și sancțiuni aplicate la CEDO.

 

Departamentul Protecția Muncii

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu