INFORMATIE UTILA !!! Privind achitarea indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, inclusiv pentru persoanele care au suferit de COVID-19

Stimați subiecți ai Federației ”Agroindsind”, membri de sindicat

La moment s-au însănătoșit peste 200.000 de cetățeni. Acestia urmează să-și ridice indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă. În luna februarie 2021, n-au fost ridicate 21,1 milioane lei, ce constituie 33% din suma totală transferată pentru indemnizații! Concomitent, CNAS, la 10 martie a.c., a efectuat următoarea tranșă de transfer în suma de 66 milioane lei, pentru indemnizații preconizate pentru 52.770 persoane !

Procedura de ridicare a indemnizaților:

  • Încheierea termenului Certificatului de concediu medical de către medicul de familie (medicul curativ);
  • Prezentarea Certificatului de concediu medical la locul de muncă – administrației pentru contabilitate;
  • Primele 5 zile de incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obișnuite sau de accidente nelegate de munca, dar nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, acordate din mijloacele angajatorului se stabilesc de către angajator/angajatori in temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, in original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul, căruia i se prezinta originalul certificatului, prezinta o copie/copii cu mențiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana (prin cumul, etc);
  • Certificatul de concediu medical (în original) este expediat de către contabilitatea unității economice către CNAS (CTAS);
  • CNAS (CTAS), calculează suma indemnizațiilor preconizate. Venitul asigurat si stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporara de munca de către CTAS se confirma in baza informației din Registrul de stat al evidentei individuale in sistemul public de asigurări sociale;
  • Pentru a verifica statutul Certificatului de concediu medical, accesați pagina web cnas.md, ferestruica ”Statutul certificatului medical”. La deschiderea ei se complează ”numărul certificatului” și ”codul de verificare” prezent. Informații suplimentare le puteți obține la tel: 0-22-257777;
  • Plata indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă este realizată de către Î.S. ”Poșta Moldovei” sau, în cazul deținerii cardului bancar pentru salariu – de către rețeaua băncilor comerciale sau bancomate.

FNSAA ”Agroindsind” apelează către toate structurile Federației și membri de sindicat să se implice activ în informarea activului sindical și aplicarea măsurilor susmenționate

Pentru informatii adaugatoare va adresati dlui Iu.Pojoga, tel: 022-212539.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu