Informatii utile pentru Subiectii FNSAA „Agroindsind”

În conformitate cu prevederile lit. i), alineatul 21, art. 187 Cod fiscal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr. 356/2022 din 29 decembrie 2022, Monitorul Oficial nr. 456-459 din 30.12.2022): „Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat”.

Respectarea prevederilor sus enunțate, întâlnește anumite dificultăți pentru subiecții FNSAA „Agroindsind”, cauzate de impedimentele la autentificarea în Sistemul de Raportare Electronică.

Urmare a celor expuse și întru soliționarea situației create, FNSAA „Agroindsind”, la 28 februarie curent, a intervenit cu un demers către Serviciul Fiscal de Stat (se anexează). Prin răspunsul SFS din 10 martie a. c. (vezi aici), am fost informați despre necesitatea înregistrării organizațiilor sindicale la Agenția Servicii Publice.

Întru soluționarea problemei, la 10 martie curent, FNSAA „Agroindsind” a solicitat suportul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, (se anexează), care la rândul său a intervenit către SFS, Ministerul Justiției și ASP cu un demers de convocare a factorilor de decizie a autorităților vizate (se anexează).

La identificarea unei soluții a problemei vizate, vă vom informa suplimentar.

Vasile EVSTRATII, Vicepreşedinte FNSAA „Agroindsind”

Anexe: scrisorile in format PDF:

STISC.semnat

Raspuns_fisc

Demers_CNSM002

Adresare CNSM

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu