Lansarea Campaniei vizitelor de lucru in structurile sindicale ale FNSAA „Agroindsind”

Departamentul Organizare, Educatie si Informatie al FNSAA “Agroindsind” începind cu luna septembrie curent, a lansat Campania vizitelor/intrunirilor de lucru in organizatiile sindicale din m.Chisinau.

Scopul acestor intruniri este Actualizarea legaturii intre organizatia sindicala si Centrul FNSAA “Agroindsind” în noile realități

La moment au avut loc  7 întrevederi cu reprezentanții Comitetelor Sindicale:   

Firul roșu al discuțiilor l-a constituit – debutul implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA în contextul evenimentelor turbulente ce se țin lanț în societate, cu impact negativ asupra salariaților/membri de sindicat.

De fapt punctul de plecare a examinării stării lucrului pe teren a fost – Aprecierea Efectului produs în fiecare sindicat în legătură cu Mesajul Congresului adresat membrului de sindicat în calitatea lui de principal  actor/stăpîn al sindicatului.

Preponderent discuția s-a axat pe gradul de percepere de către membrul de rind de sindicat a adevăratei misiuni a sindicatului său, fondator al căruia este. În ce măsură este informat și inclus sindicalistul de rind în promovarea propriilor sale interese ca salariat/membru de sindicat, în procesul transformării actualului sindicat în adevărată forță consolidată, modernăși combativă!.

De asemenea discursurile s-au concentrat pe faptul cum Comitetele sindicale și-au determinat sarcinile de moment în soluționarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat și organizația în întregime. Cît de resultative sunt noile abordări, modalități de activitate aplicate în cheia Congresului.

Plus la aceasta, discuții serioase s-au produs asupra faptului, dacă organizația sindicală își conștientizează misiunea sa rolul său autentic sindicalist. Și dacă și-a trasat calea concretă „Spre un sindicat consolidat, modern și combative !”.

Desigur că aceste discuții n-au fost sterile. Drept repere au servit atît cele mai arzătoare probleme sindicaliste, cît și întregul spectru de instrumentariu sindicalist, ce necesită a fi aplicat. CCM, informare/instruirea/implicarea maximală a efectivului sindical în acțiuni concrete, managementul sindical, etc

E de menționat cu regret că, de rind cu anumite performanțe post congress atinse în organizațiile sindicale de referință – Totuși strategia reformării/resetării sindicatului, adevăratelor transformări în mentalitatea majorității sindicaliștilor – Nici pe departe nu a devenit prioritate.

De aceia finalul tuturor întrevederilor a fost consacrat pașilor concreți de conlucrare a Centrului FNSAA și Liderii și Comitetele sindicale respective, orientați spre repornirea activității sindicale în rusla adevăratelor abordări.

Campania vizitelor de lucru a DOEI în sindicatele m.Chișinău continua, mai mult ca atît, începind cu săptămîna aceasta, aceste deplasări vor fi extinse în Grupul de sindicate din m.Bălți și asociate lor, oarecum și în Uniunile Teritoriale Agroindsind.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

1 comentariu la articolul “Lansarea Campaniei vizitelor de lucru in structurile sindicale ale FNSAA „Agroindsind””

  1. Vera Platon spune:

    Salut lansarea acestei Campanii initiate de Departamentul Organizare, Educație și Informație a Federației. Este important ca sarcina Reformării radicale a sindicatului declarat ca sarcină supremă de Congresul VIII să pătrundă în „maduva” fiecărui sindicat și să se regăsească în acțiuni și rezultate concrete. Să transformăm așa sindicatul nostru ca întrebarea „cu ce se ocupă sindicatele?”- să-și piardă sensul.
    Și încă ceva cu referire la Campanie. Ceva asemănător petrece și UT Rezina. Pentru noi este important ca în fiecare sindicat să formăm acel nucleu sindical, care să-și asume responsabilitatea de soarta sindicatului său și să-l facă activ și rezultativ, pentru ca membrii sindicatului dat să se simte cu adevărat protejați. Să fie mîndri de organizația sa ! Să se simtă parte importantă a întregii familii sindicale “Agroindsind”.

Lasă un comentariu