LUPTĂTOR pașnic, dar curajos și dârz !

Acest Chip al sindicalistului „Agroindsind”, care necesită a fi promovat, s-a conturat  în cadrul Întrunirilor anului acesta în Comitetele Sindicale (format extins) din Reprezentanța Chișinău

Ultima s-a desfășurat în Comitetul Sindical „MECAGRO” Chișinău, pe urmele proaspete ale activităților din 26-27 aprilie a.c. (Conferința Educațională, Consiliul General al Federației), consacrate Startului implementării Direcțiilor Prioritare de Activitate FNSAA-2023, stabilite în cheia Congresului VIII al Federației. Deși toate aceste activități și-au atins scopurile, considerăm important să menționăm că la discuția din cadrul întrunirii de la MECAGRO Chișinău s-a cimentat final Chipul sindicalistului Agroindsind, care necesită a fi promovat – Chipul de Sindicalist – LUPTĂTOR pașnic, dar curajos și dârz !.

În cadrul seminarului a fost dezvăluită esența, actualitatea Reformării  radicale a sindicalismului agroindustrial și clarificarea rolului determinant al întregului efectiv sindical în acest proces. Desigur, se presupune că Întregul efectiv sindical devine consolidat, modern și combativ, doar în măsura completării lui cu sindicaliști pășiți pe calea transformării sale în LUPTĂTORI pașnici, dar curajosi și dârzi !

A fost menționat că doar pe acest tip de sindicaliști se poate conta, dacă ne dorim „trezirea sindicatului Agroindsind din amorțire” și readucerea avîntului reformării agroindsind-ului specific sfîrșitului anilor 90/începutul anilor 2000.

În procesul discuției, printre  subiectele de bază, s-a apelat și la comparația dintre situația economică, condițiile de muncă, etc a salariaților noștri și a celor din occident. Participanții la seminar au conștientizat faptul că salariile, condițiile de muncă ale salariaților întreprinderilor occidentale, autoritatea organizației sindicale, etc – nu este „mană cerească”, ci urmarea (rezultatul) manifestării poziției ferme, consolidate în acțiuni concrete, bine organizate și rezultative ale sindicaliștilor uniți, solidari, curajoși, dîrji și activi.

Membrii Comitetului Sindical au schițat imaginar caracteristica propriului sindicat, deja modernizat spre finele anului 2027și s-au expus referitor la  principalii pași ai foii de parcurs 2023-2027. S-au pronunțat pentru instituirea în Federație a Mișcarii Militanților “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”. Dar, s-a accentuat faptul că titlul de Militant al FNSAA trebuie să fie dobîndit prin manifestarea calităților de luptător aprig pentru drepturile și interesele sindicale!

 

Leonard Palii, șef Departament Organizare,

Educație Informare și Informație al FNSAA Agroindsind

Galina Podcosova, coordonator Reprezentanta Chisinau

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu