Masă rotundă la Rezina. Femeia informată este protejată

În preajma zilei de 8 Martie curent, reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM) în teritoriul raionului Rezina, dna Vera Platon, în colaborare cu președinții sindicatelor de ramură, au organizat o masă rotundă. Aflate în permanență în atenția sindicatelor, problemele și grijile femeilor sunt abordate cu o și mai mare intensitate în primăvară, când omagiem această ființă dătătoare de viață pe pământ, Femeia.

Masa rotundă, desfășurată la Rezina pe data  de 4 martie 2020, a purtat genericul „Femeia informată este protejată”, iar în cadrul ei, împreună cu specialiști în diferite domenii, au fost examinate diverse aspecte, care influențează viața și activitatea femeilor. La eveniment au participat 62 de femei-sindicaliste inclusiv președinți ai Consiliilor sindicatelor ramurale, ai organizațiilor sindicale primare, activiste sindicale, parteneri sociali etc. În debutul activității, care a durat mai bine de patru ore, vicepreședintele raionului Rezina, dl Teodor  Cuculescu, a apreciat evenimentul, devenit tradițional în raion, și le-a felicitat pe femei, dorindu-le succese, aprecerea meritată, sănătate, bucurii de la toți cei dragi, respect în familie și societate. La fel, le-a mulțumit pentru activitătea lor zi de zi în instituțiile în care muncesc, pentru dăruirea ce o manifestă în exercitarea rolului de mamă și soție, de păstrătoare a focului din vatră și a liniștii în societate. La final le-a dorit sănătate, succese, voie bună, o primăvară veșnică în suflet, plină de viorele și ghiocei.

În continuare, dna Vera Platon a făcut o incursiune în istoricul zilei de 8 Martie, vorbind în detalii despre evoluția și semnificația ei. Dna Platon a menționat că în Moldova începutul primăverii este asociat cu Mărțișorul, povestind o legendă, în care se spune că, în prima zi a lunii martie, frumoasa primăvară, ieșind  la  marginea pădurii, într-o tufă  de porumbari a observat cum de sub zăpadă răsare un ghiocel. Iarna, însă, a chemat vântul și gerul ca să distrugă floarea și ghiocelul a înghețat, însă primăvara a dat la o parte zăpada, rănindu-se la un deget din cauza mărăcinilor. O picătură de sânge ferbinte a căzut pe floare, făcând-o să reînvie. Astfel, primăvara a învins iarna, iar culorile mărțișorului fac trimitere la sângle  roșu  pe zăpada  albă. Iar cât privește Ziua femeii, ea a fost sărbătorită încă din antichitate, simbolizând renașterea și fertilitatea. Este adevărat că, în prezent, Ziua femeii are o cu totul altă simbolistică, însă esența acesteia provine încă din timpurile străvechi.

Ziua Internațională a Femeilor, marcată în data de 8 martie, este o zi cu importanță globală, care celebrează drepturile obținute de femei în aspect economic, politic și social și, în același timp, o reafirmare a dorinței de luptă pentru drepturi și egalitate. Dna Platon a mai amintit și despre acțiunile și realizările  CNSM în 2019 în domeniile Sănătății și Securității Muncii, Educațional, Întremării sănătății, Informațional și despre activitatea președinților sindicatelor de ramură în informarea și protejarea femeilor sindicaliste.

Un cuvânt de salut în adresa sindicalistelor din raionul Rezina a avut dna Lilia Franț, șeful Departamentului DOEI al CNSM, care a făcut referință și la activitățile CNSM în anul trecut, perspectivele pentru anul curent.

A urmat o comunicare amplă și interesantă a dnei Elena Dimitriu, consultant principal al DRSI despre rezultatele relevante ale CNSM în domeniul protectiei social economice. Dumneaei a menționat că, la solicitarea și prin implicarea nemijlocită a sindicatelor, în 2019 au fost obținute mai multe beneficii de ordin social-economic atât pentru membrii de sindicat, cât și pentru alte categorii de populație.

Domeniul remunerării muncii

Pentru angajații salarizați în baza Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au fost obținute beneficii, în vigoare din 1 ianuarie 2020:

– au fost majorate salariale la circa 44 de mii de angajați, majorarea constituie între 8 și 63 la sută;

– pentru 184 de mii de angajați a fost majorată valoarea de referință de bază de la 1500 de lei la 1650 de lei;

– începând cu anul 2020 se va achita premiul anual în mărime de 50 la sută din salariul de bază;

– au fost egalate clasele de salarizare pentru educatorii din educația timpurie, învățători şi profesori și s-a stabilit clasa 56, fiind înlocuite clasele 52 și 54;

– s-a majorat salariul pentru dădace şi asistenți ai educatorului cu circa 13 la sută prin majorarea salariului de bază cu 2 şi, respective, cu 4 clase;

– au fost majorate clasele de salarizare pentru directori, directori-adjuncți din instituțiile de educație timpurie, învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional-tehnic în dependență de categoria instituției;

– managerilor, care dețin grade managerial, li s-a stabilit spor în mărime fixă, pentru: gradul II – 300 de lei; gradul I – 600 de lei; gradul superior –1000 de lei;

– conducătorilor instituțiilor de învățământ li s-a acordat dreptul să desfășoare activitate didactică în volum de 0,5 a normei didactice față de norma de 0,25 stabilită inițial;

– pentru angajații din subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale a fost modificat nivelul claselor de salarizare, fiind egalate cu cele din Aparatul Primăriei municipiului Chișinău, subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Chișinău și aparatul preturilor municipiului Chișinău”, UTA Găgăuzia, Aparatul Primăriei municipiului Bălți și Aparatul președintelui de raion și subdiviziunile subordonate consiliului raional, în funcție de amplasare;

– a fost reconceptualizat integral compartimentul care vizează salarizarea în sistemul administrației penitenciare, fiind ajustate titlurile de funcții (ofițeri şi agenți) şi alineate clasele la funcțiile similare din ordinea publică;

– începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat de la 2610 lei la 2775 de lei pe lună.

Domeniul protecției sociale:

– a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului de la 7911 lei la 8299 de lei;

– de la 01.01.2020 sunt posibile două opțiuni de concediu de îngrijire a copilului: 1) îngrijirea copilului până la 3 ani cu 30% din venitul asigurat pentru fiecare an și 2) pentru primul an – 60% din venitul asigurat, pentru al doilea an și două luni – 30% din venitul asigurat și 10 luni fără plată;

– mama/tatăl copilului are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului și în cazul în care:

  1. a) îşi reia activitatea de muncă cu program deplin;
  2. b) se angajează sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani;
  3. c) desfășoară activități în scopul obținerii de venit;

– la calcularea indemnizațiilor, în cazul lipsei venitului asigurat din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în locul garanțiilor minime din sectorul în care activa persoana (1100 lei, 1980 de lei, 2775 de lei);

– indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediul anual plătit;

– a fost exclusă condiția acordării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă de până la 30 de zile pe an pentru persoanele asigurate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată până la 1 an;

– la determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil pănă la vârsta de 3 ani, va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei și nu salariul minim.

– este prevăzută indexarea pensiilor de două ori pe an: la 1 aprilie și 1 octombrie. La 1 aprilie coeficientul de indexare constituie inflația înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării. La 1 octombrie coeficientul de indexare constituie inflația înregistrată în primul semestru al anului în curs;

– vor fi indexate integral pensiile funcționarilor publici, care până în prezent, de la data stabilirii pensiei se indexa doar 50 la sută din pensia stabilită, acea parte ce se achită din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. De la 1 aprilie se va indexa și partea a doua de 50 la sută a pensiei, care se achită din contul bugetului de stat, în mărimea stabilită inițial, fără a fi indexată;

– în cazul decesului soțului, care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de 5 ani, după stabilirea dreptului la pensie, soțului supraviețuitor i se acordă indemnizație lunară până la expirarea perioadei menționate. Indemnizația se acordă indiferent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, a cărui pensie aflată în plată sau venitul lunar asigurat realizat în luna decesului soțului nu depășește 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari;

– a fost comprimată perioada de recalculare a pensiilor pentru limita de vârstă, în funcție de stagiul de cotizare cumulat, după realizarea dreptului la pensie până în anul 2023, față de 2027 stabilit anterior;

– începînd cu 1 ianuarie 2020 au dreptul să depună cerere pentru a li se recalcula pensia persoanele care și-au stabilit pensia pentru limită de vârstă până la 1 ianuarie 1999 și au realizat un stagiu de cotizare activând în câmpul muncii până la 15 ani la 1 ianuarie 2019. De la 1 iulie 2020 asemenea cereri pot să depună persoanele care și-au stabilit pensia pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 1999 și au realizat un stagiu de cotizare de la 10 ani până la 1 ianuarie 2019;

– a fost suplinit bugetul pentru tratamentul balneo-sanatorial pentru persoanele asigurate în anul 2020 cu 7 mil. de lei, restante din 2017;

– a fost introdus certificatul medical în format electronic;

– începînd cu 1 noiembrie 2019, suportul financiar oferit familiilor defavorizate pentru perioada rece a anului a fost majorat de la 350 de lei lunar la 500 de lei;

– a fost majorată indemnizația unică pentru tineri specialiști angajați prin repartizare: medici şi farmaciști – de la 45 de mii de lei la 120 de mii de lei și pentru personalul medical și farmaceutic – de la 36 de mii la 96 de mii de lei.

Cu un discurs interesant, plin de sfaturi utile pentru femei, a venit și dna Liliana Gherman, inspector principal de muncă în cadrul Inspecției teritoriale de Muncă Orhei. După frumoase cuvinte de felicitare, adresate femeilor, dumneaei a vorbit în detalii despre munca salariaților angajați la lucrări sezoniere.

Atragerea la muncă a salariaților angajați la lucrări sezoniere adesea se desfășoară cu încălcarea prevederilor legale. Din aceste considerente, dna Liliana Gherman a atras atenția asistenței la următoarele particularități ale raporturilor juridice de muncă ale salariaților angajați la lucrări sezoniere, reglementate de legislația în domeniul raporturilor de muncă, inclusiv cele prevăzute în Titlul X, capitolul VII al Codului muncii, denumit „Particularitățile de reglementare a muncii unor categorii de salariați”:

  1. Caracterul sezonier al lucrării

Conform prevederilor art. 279, alin. (1) al Codului muncii, „se consideră lucrări sezoniere lucrările care, în virtutea condițiilor climaterice și a altor condiții naturale, se efectuează într-o perioadă concretă a anului calendaristic, ce nu depășește 6 luni”. Prin urmare, lucrătorii care participă la efectuarea mai multor lucrări sezoniere, durata cărora depăşeşte 6 (şase) luni, la fel şi cei angajaţi pe o durată nedeterminată, nu pot fi consideraţi angajaţi la lucrările sezoniere. Conform prevederilor art. 279, alin. (2) al Codului muncii, Nomenclatorul lucrărilor sezoniere se aprobă de către Guvern. Prin urmare, legiuitorul a stabilit o listă expresă prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, care prevede categoria lucrărilor ce sunt considerate drept lucrări sezoniere (de exemplu, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de încălzire (cazangeriilor) profesiile: fochist, operator în sala de cazane, creşterea culturilor de câmp, recoltarea roadei culturilor de câmp, recoltarea legumelor, culesul strugurilor, cultivarea livezilor, culesul fructelor etc).

 

  1. Condiţiile de încheiere a contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere

Contractul individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere se va încheia în formă scrisă, se va întocmi în două exemplare şi se va semna de ambele părți. El va produce efecte din ziua semnării, dacă clauzele contractului nu prevăd altfel. Angajarea poate fi legalizată prin ordinul angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă şi adus la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului individual de muncă.

Pe lângă reglementările generale, referitoare la încheierea contractului individual de muncă, art. 280 al Codului muncii stabilește pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere reguli suplimentare ce vizează domeniul menționat după cum urmează:

– conform prevederilor art. 54, alin. (2) din Codul muncii, temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se indică în contract. Prin urmare, în conținutul contractului individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, este obligator de indicat temeiul legal al acestuia, care va fi  art. 55, alin.(1), lit.b prim) din Codul muncii;

– caracterul sezonier al muncii trebuie să fie specificat expres în contractul individual de muncă. De reținut faptul că, dacă lucrarea pentru care vreți să angajați un salariat pe o perioadă determinată nu se conține în lista din Nomenclatorul lucrărilor sezoniere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, atunci nu puteți menționa în contractul individual de muncă faptul că persoana se angajează pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere, prin urmare nu îl puteți angaja pe o perioadă determinată în baza art. 55, alin 1), lit. b prim) din Codul muncii. Atragem atenția asupra faptului că, potrivit art. 54, alin. (5) din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată. Astfel, dacă nu se va regăsi lucrarea pentru care angajați salariatul în lista stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004, atunci organul abilitat de stat va putea constata încheierea contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată și nu veți putea înceta respectivele relații de muncă în baza art. 82, lit. h) al Codului muncii, chiar dacă sezonul pentru îndeplinirea lucrării pentru care ați angajat salariatul s-a terminat;

– la angajarea salariaţilor la lucrări sezoniere, termenul de probă nu poate fi mai mare de 2 săptămâni calendaristice.

 

  1. Condiţiile de încetare a contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere

*Contractul individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere încetează în temeiul ordinului angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc). Ordinul angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege. Deci, desfacerea unui asemenea contract de muncă va fi efectuatăîn baza art. 82, lit. h) din Codul muncii: „contractul individual de muncă încetează în circumstanțe ce nu depind de voința părților în caz de: h) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere”.

*Angajatorul este obligat să-l preavizeze, sub semnătură, pe salariatul angajat la lucrări sezoniere despre încetarea contractului individual de muncă în legătură cu expirarea termenului cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte.

*Salariatul angajat la lucrări sezoniere este obligat să prevină, în scris, angajatorul despre desfacerea contractului individual de muncă înainte de termen cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.

 

  1. Indemnizaţia de concediu

*Astfel, conform prevederilor art. 281 din Codul muncii, salariaților angajați la lucrări sezoniere, la încetarea contractului individual de muncă în legătură cu încheierea sezonului, li se plătește o indemnizație pentru zilele de concediu nefolosite. Indemnizaţia de concediu stabilită de acest articol se calculează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea modului de calculare a salariului mediu. Astfel, în pct. 5 al modului de calculare a salariului mediu pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite se utilizează ca perioadă de decontare durata sezonului (până la 6 luni). Conform prevederilor punct. 9 al modului de calculare a salariului mediu, salariul mediu pe o zi calendaristică pentru calculul indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere se determină prin împărţirea câştigului pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului şi înmulţirea rezultatului căpătat cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzînd zilele de sărbătoare nelucrătoare.

*La desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat la lucrări sezoniere în legătură cu lichidarea unității, cu reducerea numărului sau a statelor de personal, salariatului i se plătește o indemnizație de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu pe 2 săptămâni

Despre sănătatea femeilor și profilaxia cancerului mamar și de col uterin a vorbit dna Aliona Vozian, menționând că prevenirea cancerului de col poate fi făcută cu ușurunță prin vaccinarea fetițelor și prin sreening, o dată la trei ani, în cazul femeilor cu vârsta între 25-61 de ani. Procedura este efectuată gratuit, prin adresare la medicul de familie.

Despre unele aspecte privind stabilirea și plata anumitor prestări sociale a vorbit dna Tatiana Batistî, directorul CTAS Rezina.

După discursurile prezentate, a urmat o rundă de dezbateri, asistența vorbind despre problemele pe care le confruntă femeile, adresând întrebări și primind răspunsuri de la invitații la masa rotundă. Evenimentul a culminat cu mesajul de felicitare al reprezentantului CNSM în teritoriu, dna Vera Platon, menționând și susținerea financiară a CNSM în organizarea și desfășurarea mesei rotunde din 4 martie 2020. Totalizând activitatea, reprezentantul CNSM în teritoriu a felicitat femeile cu prilejul Zilei de 8 Martie, dorindu-le succese în tot ceea ce fac zi de zi și oferindu-le în dar flori, care să le facă aceste zile de primăvară cât mai frumoase și fericite.

Pentru conformitate:
Aculina POPA, președintele Consiliului ramural Rezina
al Federației Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu