Mesajul Președintelui FNSAA Dlui Vasile Mămăligă către Sindicatele din Instiuțiile Învățămîntului Agroindustrial, afiliate la Federația „Agroindsind”

Mult stimați colegi! Instituțiile învățămîntului agroindustrial nu constituie doar principalii  furnizori de forță de muncă calificată pentru ramura noastră, ci și adevarata „cuzne” de potențiali sindicaliști ai Agroindsind. Ei și sunt acele personalități pe care mizează Federația „Agroindsind” ca, după încadrarea lor în cîmpul muncii, se vor transforma în adevarați militanți sindicaliști. Ei vor fi aceia, care vor accelera parcursul resetării  mișcării sindicaliste Agroindsind „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat” – capabil să promoveze cu succes drepturile și interesele salariaților/membri de sindicat. Curs trasat de Congresul VIII al FNSAA din 12 mai 2022.

În legătură cu aceasta îmi exprim sincera recunoștință corpului didactic sindical din instituțiile în care munciți și vreau să vă asigur că Conducerea, Aparatul Central al Federației noastre este îmreună cu domniile voastre „și la bine și la rău”. Mai ales acum tinînd cont de provocările timpului cu care noi toți ne confruntăm.

 Da, anume în aceste grele timpuri noi toți din familia agroindsind avem nevoie de a manifesta grija fățească unul față de altul.

 În acest context se înscriu perfect întrunirile organizate de către Departamentul Organizare Educație și Informație cu Conducătorii, liderii sindicali și activul sindical de la Colegiile și școlile profesionale, sindicatele cărora sunt afiliate la FNSAA.

Printre principalele sarcini  ale acestor  întruniri se evidențiază în mod deosebit – EDIFICAREA celor mai stringente probleme cu care se confrunră salariații/ membri de sindicat ai instituției, soluționarea cărora depinde de organele administrației publice centrale.

În această ordine de idei, vreau să vă informez că recent, din numele Federației „Agroinsind” (adică al nostru al tuturor sindicaliștilor agroindsind), Revendicările ce reflectă o parte din probleme cu care se confruntă colectivele de muncă de la instituțiile de învățămînt agroindustrial (textul scrisorii CITITI AICI: MEC, MAIA, CNSM) – deja au fost expediate în trei adrese: Ministrului Educatiei si Cercetari, Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Confederatiei Nationale a Sindicatelor din Moldova

 

Așa dar, stimați colegi, sunt bucuros că conlucrarea noastră a revenit pe agenda noastră comună într-un regim mai activ. În ce constau revendicările înaintate, vom monitoriza în spirit sindicalist mersul examinării lor și vom insista asupra solutionarii lor.

Vă urez tuturor suscese în muncă, spirit sindicalist, solidaritate, unire și curaj în depășirea tuturor greutăților prin care trecem azi cu toții.

 

Cu profund respect,

Vasile Mămăligă, Președinte

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu