Mesajul Președintelui interimar al FNSAA „Agroindsind”, adresat Structurilor Federației în legătură cu lansarea Campaniei ”Evaluarea acțiunilor Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru perioada anului 2021”

Stimați colegi,

Anul 2021 pentru Federația noastră este anul care precedează cel mai însemnat eveniment din viața sindicatului agroindustrial – Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”.

Reieșind din importanța acestui extraordinar eveniment, declar anul 2021,  pentru toți sindicaliștii și militanții Federației – Anul reevaluării situației din sindicatul nostru și pregătirii terenului ca la Congresul, spre care mergem, să dăm start cursului de resetare a Federației și orientarea ei spre acțiuni corespunzătoare absolut noilor condiții în care ne aruncă vremea.

Vreau să menționez că aceste vremuri zbuciumate, cu colorit politic, social și economic nestabil, confirmă importanța realizării în practică a principiilor sindicaliste pe care s-au format și datorită cărora realizează cu succes adevăratele sindicate: Democrație, Independență, Solidaritate, Unitate, Continuitate, Acțiuni rezultative, etc.. Aceste principii trebuie să stea la baza evaluării stării de lucruri în sindicatul „Agroindsind” și stabilirii, în continuare, a sarcinilor de activitate.

În aceată ordine de idei și în scopul revitalizării cursului dezvoltării democrației sindicale, perfect se înscrie lansarea de către Centrul FNSAA a Campaniei Evaluarea activităților Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru perioada anului 2021”, care va fi organizată în toate structurile Federației în perioada ianuarie – martie 2021 și care se va finaliza cu desfășurarea lucrărilor Consiliului General al FNSAA „Agroindsind” (Ținînd cont de condițiile pandemiei provocate de COVID-19, în calitate de suport metodic, ulterior, vor fi expediate – Scenariul Campaniei și recomendațiile metodice respective).

Este semnificativ faptul, că Statutul FNSAA, prin ART.79, vine spre susținerea acestei Campanii prin următorul postulat: este necesar ca Comitetul sindical să informeze anual membrii sindicatului în cadrul Adunării Generale (Conferinţei) despre activitatea sa. Plus la aceasta, asa tip de activitate este prevăzută și de Art.3.11 al Regulamentului ”Organizarea și funcționarea FNSAA ”Agroindsind””.

Așa dar, stimați colegi! Viața noastră sindicală este supusă unei tulbulențe fără precedent, cauzată de fenomenele expuse mai sus, dar sunt convins că noi împreună, manifestînd înțelepciune, unire și devotament sindicalist, vom ține față tuturor provocărilor timpului!

Dragi prieteni, frați și surori sindicaliști/te ! Doresc, la finalul acestui mesaj, să vă felicit cu ocazia frumoaselor sărbători de iarnă, urîndu-vă multă sănătate, pace în suflet, bucurii Dumneavoastră și famiilor și desigur succese pe tărîmul sindical, depășind povara grea a situațiilor create de fenomenul pandemic COVID-19!

Cu profund respect și stimă,

Vasile Mămăligă,
Președinte interimar al FNSAA Agroindsind

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu