Mișcarea Militanților Resetării/Regenerării/ Modernizării/Reformării FNSAA „Agroindsind” în calitate de Forță Motrică a Cursului Strategic 22-27 „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”- se consolidează și ia amploare !

Congresul VIII al FNSAA prin Rezoluția „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat” a Reconfirmat Cursul Strategic al FNSAA, orientat spre modernizarea, reformarea, adaptarea sindicatului “Agroindsind”, care a fost declarat de Congresul III extraordinar al FNSAA, susținut de congresele ulterioare, în special de Congresul VII al FNSAA.

Ținând cont de complexitatea, amploarea/profunzimea Cursului Strategic 22-27, tangibilitatea sa cu multiple situații neordinare cu care se confruntă Agroindsindul la moment – Implementarea acestui Curs Strategic necesită, în primul rând, antrenarea unei Forțe motrice, a unui „Motor”, care să-i asigure reușita.

În calitate de „Motor”- Forță Motrică a procesului de transformare a Agroindsindu-lui într-un adevărat sindicat combativ și eficient, a fost determinată – Mișcarea Militanților pentru Resetarea/Regenerarea/Modernizarea/Reformarea întregii Federații Agroindsind.

(Definiție: Militant al Resetării/Regenerării/Modernizării/Reformării FNSAA în lumina Rezoluției Congresului VIII al FNSAA este – fiecare membru de sindicat, încadrat activ în promovarea/Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic FNSAA  22-27 “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”, manifestând devotamentul, responsabilitatea, insistența, perseverența, spiritul de echipă și competența. Să fie bine organizat și ghidat!)

Geneza instituirii Mișcarii Militanților Resetării/Regenerării/Modernizării/Reformării FNSAA Agroindsind  

În cadrul:

– Mesei Rotunde din 29 Septembrie 2023 (Grup țintă: Membrii Biroului Executiv și colaboratorii Aparatului Central al FNSAA);

– Ciclurilor de Seminare organizate în perioada noiembrie-decembrie 2023 (Grupurile țintă: Reprezentatii organelor de conducere ale Uniunilor Teritoriale, Membri ai Comitetelor sindicale din componența Reprezentanțelor Federației);

–  Workshop-ului din 17 februarie 2024 (Grup țintă: Membri Consiliului General), Prin consimțământul benevol al fiecărui participant la activitățile date – A fost constituită Mișcarea Militanților Resetării/Regenerării/Modernizării/Reformării FNSAA în lumina Rezoluției Congresului VIII al FNSAA.

Iar în conformitate cu Hotărârea Consiliului General Nr.1/1 din 17 ianuarie 2024 „Cu privire la Evaluarea Activității FNSAA „AGROINDSIND” 2023 și  Prioritățile

pentru anul 2024”- Fiecare membru al acestei Mișcări își asumă Responsabilitatea personală pentru asigurarea realizării Cursului Strategic Reformator al FNSAA 22-27.

Lista inițiatorilor Mișcării Militanților Resetării/Regenerării/Modernizării/ Reformării FNSAA în lumina Rezoluției Congresului VIII al FNSAA, care au aderat la această mișcare în cadrul activităților nominalizate (se anexeaza in format PDF)

                                                        FINALITĂȚI

  1. Persoanele nominalizate constituie Nucleul Mișcării MilitanțilorResetării/ Regenerării/Modernizării/Reformării FNSAA Formează Grupul Central al mișcării date, care rămâne deschis pentru afilierea sindicaliștilor activi și responsabili pentru soarta Federației;
  2. Asemenea Grupuri/Nuclee de Militanți ai Resetării/Regenerării/Modernizării/ Reformării FNSAA – pot fi create în orice structură sindicală Agroindsind.

Nota autorului articolului: materialul expus se va regăsi în Broșura – SUMAR INFORMATIV „Evaluarea Activității FNSAA “Agroindsind” in anul 2023 și Prioritățile pentru anul 2024  prin prisma Rezoluției Congresului VIII al FNSAA”, care va fi curând editată.

Autor: Leonard Palii,

Șef Departament Organizare, Educație și Informație

SUMAR INFORMATIV Evaluarea Activitatii FNSAA 2023 – Prioritati 2024 FINALA

LISTA MILITANTILOR – februarie 2024

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu