Prioritățile de activitate a FNSAA pentru perioada pina la Congresul ordinar (2022)

  1. Readucerea pe agenda tuturor structurilor Federației sarcina de a interveni activ, promt și rezultativ, pe măsura posibilităților reale de care dispune – în  soluționarea problemelor concrete și stringente cu care se confruntă „astăzi” membrul de sindicat la locul de muncă, consolidându-și totodată capacitatea organizatorică de a acționa adecvat.
  2. Continuarea Campaniei de evaluare a activității FNSAA „Agroindsind „ pe perioada 2017-2020 și trasarea sarcinilor strategice pentru următoarea perioadă.

3. În baza prevederilor Convenției Colective (nivel de ramură), recomandărilor Centrului Federației, altor documente importante, elaborarea strategiei sindicale AntiCOVID-19 și materializarea acesteia pe parcursul întregului an în sarcini, acțiuni și rezultate concrete de către fiecare structură a FNSAA „Agroindsind”, reieșind din situația concretă.

4. Asigurarea integrității Federației și structurilor sale prin întreprinderea acțiunilor concrete la toate nivelele de combatere a exodului sindical, în caz de necesitate, reforma lor prin promovarea cadrelor noi, crearea de noi sindicate și convertirea la sindicat în lumina noilor abordări motivaționale și organizatorice.

5. Identificarea celor mai active persoane din numărul membrilor efectivului sindical de toate nivelele din cadrul Federației – organizarea și mobilizarea lor la consolidarea propriilor structuri sindicale și realizarea sarcinilor concrete sindicaliste.

6. Actualizarea mesajului motivațional atractiv de apartenența la sindicat în genere și la propria structură sindicală a Federației în particular, atât pentru actualii, cât și pentru viitorii membri de sindicat și organizațiile sindicale.

7. Continuarea procesului de reconfigurare a structurii organizatorice a Federației, actualizării bazei de date electronice, inclusiv și datelor membrilor Comisiilor de revizie ale structurilor sindicale și punerea lor mai activă pe rol în calitate de instrumente în atingerea rezultatelor scontate.

8. Resetarea Sistemului Educațional/informațional al FNSAA în condițiile pandemiei Covid-19 și organizarea debutului acestuia.

9. Inițierea cursului dezvoltării Culturii organizaționale (corporativ sindicaliste) a Federației „Agroindsind” și structurilor sale în calitate de temelie a consolidării și prosperării Federației.

10. Întreprinderea acțiunilor concrete în scopul consolidării resurselor financiare pe toată verticala FNSAA „Agroindsind”, direcționării lor spre realizarea sarcinilor actuale sindicale, identificând noi posibilități de completare a Bugetului sindical, optimizarea cheltuielilor, respectînd cu strictețe prevederile Statutului FNSAA, Regulamentului „Politica Financiară a FNSAA „Agroindsind””, altor acte normative de

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu