Reperele depășirii deficitului de Forță de muncă calificată la întreprinderile din Sectoarele Agroindustrial și Construcții din Republica Moldova

Aceasta a fost tema Mesei Rotunde desfășurate vineri 25 noiembrie cu participarea a reprezentanților Dialogului Social a două ramuri: Agroindustrială și Construcție.  Ramura noastră a fost prezentată de Conducerea de vărf a FNSAA „Agroindsind” dl Vasile Mămăliga, Președinte, dl Vasile Evstratii, Vicepreședinte și cei mai activi membri ai Comisiei Ramurale pentru Consultări și Negocieri Colective, Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională din sectorul agroindustrial „AgroindVET”.

Evenimentul este apreciat ca unul extraordinar de important, fiindcă după mai mult de doi ani de pandemie COVID-19, pe agenda dialogului social a revenit tema Asigurări întreprinderilor ramurii cu forță de muncă calificată.

În linii generale, Masa Rotundă s-a „rotit” în jurul temei – Rolul forței de muncă calificate în îmbunătățirea competitivității bunurilor/serviciilor pe piața muncii: Performanțe, probleme, perspective, prezentată de dl Vlad Caminschi, Director Executilv al CNPRM.

La examinarea acestui subiect, echipa noastră a reieșit din următoarele postulate:

  • Forţa de muncă calificată – factor determinant în producerea mărfurilor, serviciilor calitative şi competitivitatea acestora pe piața interna și externă;
  • Formarea profesională continuă (FPC) conține în sine, atît pentru întreprindere, cît și pentru salariați, mari avantaje;

Însă situația de moment în domeniul FPC ramură este departe de a confirma aceste postulate: – în FPC sunt implicate cel mult 10% de întreprinderi și salariați; FPC poartă des un caracter stihiinic, nesistemic și nesistematic; – este slab dezvoltată piața prestatorilor de servicii FPC; – în ramura agroindustrială nu funcționează un Sistem FPC adecvat. Pentru majoritatea Angajatorilor și Salariaților Formarea Profesională Continuă NU prezintă o prioritate relevantă.

 În scopul căutării căilor de redresare a situației în domeniul dat s-a lucrat activ în două Ateliere de lucru. În rezultat, s-a convenit asupra Foii de parcurs a activităților 2023 cu genericul Asigurării Ramurii Agroindustriale cu forță de muncă calificată, centrate pe 4 obiective cheie: – Promovarea învățămîntului profesional continuu în rândurile angajatorilor și salariaților de la întreprinderi; – Explorarea necesității de FPC structurată pe întreprinderi/teritoriu/branșe, precum stabilirea tendițelor/problemelor diseminînd rezultatele; – Corelarea Cererii FPC cu Oferta FPC din sectorul agroindustrial și regenerarea mecanismului de interacțiune respectiv – Dezvoltarea capacității întreprinderilor pentru implementarea activă a Sistemului FPC.

E de menționat activismul la Masa Rotundă majorității reprezentanților sectorului agroindustrial. De rînd cu Conducerea FNSAA, au fost activi Membrii Comisiei pentru Consultări și negocieri colective și cei ai Comitetului Sectorial AgroindVET: dnii  Anatol Leahu,  Iurie Malanciuc, Nicolae Nicolaescu, Nicolai Priscepov, Doamnele Ludmila Colesnic, Irina Oleinic, Olga Nicolaescu…

Reportaj alcătuit și perfectat de Leonard Palii – formatorul activității

și Corina Bulat, manager logistic al evenimentului

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu