Reperele Depășirii deficitului Forței de muncă calificată la întreprinderile din Sectorul Agroindustrial din RM – COMUNICAT DE LA MASA ROTUNDA

Pe data de 26 iulie 2023, în incinta Institutul Muncii al CNSM și-a desfășurat lucrările Masa Rotundă „Reperele Depășirii deficitului Forței de muncă calificată la întreprinderile din Sectorul Agroindustrial din RM”

Organizatori evenimentului:1. FNSAA „Agroindsind”; Comitetul Sectorial „AgroindVET”;

 Speaker/Formator: L.Palii, Șef Departament Organizare, Educație, Informație al FNSAA, Președinte al Comitetului Setorial pentru Formarea Profesională (C.S.AgroindVET)

Expert: Veaceslav Ioniță, Economist IDIS VIITORUL

Participanții: Conducerea de vârf a FNSAA „Agroindsind”, C.S.Agroind VET, CNSM, Experți în domeniu de rang Republican, Reprezentanții: MEC, MMPS MAIA, CCI, ANOFM, Reprezentanții Consiliilor Raionale „AgroindVET”, UT „Agroindsind” și celor mai mari întreprinderi din M.Chișinău

   

    

 Scopul activității: Consolidarea și actualizarea Parteneriatului strategic în identificarea și promovarea celor mai optimale căi de depășire a crizei de cadre profesioniste în sectorul agroindustrial    

Rezultat scontat la finalul evenimentului:

  1. Platforma Parteneriatului Strategic AgroindVET – reactivată
  2. Reperele Depășirii deficitului Forței de muncă calificată la întreprinderile din Sectorul Agroindustrial din RM – identificate și plasate în epicentrul acțiunilor
  3. Schița acțiunilor imediate ale participanților la Masa Rotundă și instituțiilor pe care le reprezintă, orientate spre actualizarea procesului asigurării sectorului agroalimentar cu cadre profesioniste

            

ÎN P R O G R A M

  1. Prezentarea Rapoartelor de la întrunirile din teritoriu, consacrate Depășirii deficitului Forței de muncă calificată la întreprinderile din Sector (Situația, Propuneri, întrebări, etc)
  2. Prezentarea Expertului IDIS Viitorul V.Ioniță: Impactul Deficitului Forței de muncă calificată asupra sectorului agroindustrial: Situația la moment, cauze, perspective. Reflexii asupra Informațiilor Prezentate
  • Prezentarea poziției a celor mai activi parteneri în domeniul examinat  (CNSM, MEC, MMPS, MAIA, CCI, ANOFM, FNSAA, C.S.AgroindVET). Sesiunea de Întrebări/Răspunsuri.

La finalul Activității a fost efectuată Evaluată activitatea „Mesei Rotunde” și schițarea primilor pași imediați, orientatați spre actualizarea procesului asigurării sectorului agroalimentar cu cadre profesioniste.

Activitatea a purtat un caracter constructiv și productiv.Participanții la eveniment s-au pronunțat pentru continuitatea activității în fornatul parteneriatului strategic AgroindVET, manifestînd consecutivitate, insistență și perseverență în dinamizarea procesului de asigurare a sectorului agroindustrial cu specialiști și muncitori înalt calificați. In general Scopul și rezultatele scontate al Evenimentului au fost atinse.

Deși discuțiile ce au avut loc în cadrul Mesei Rotunde s-au spriginit pe informațiile prezentate de la ședințele similare în cadrul parteneriatului social respectiv din raionae, au unit aceste expuneri într-un direcție unică – luările de cuvînt și susținerea discuțiilor ale Domnilor – V.Mămăligă, presedinte FNSAA “Agroindsind”, V.Șerban, Secretar de Stat MAIA, S.Sainciuc, vicepresedinte CNSM, L.Palii, presedinte CS “AgroindVET”, Andriana Sacara, CCI și desigur V.Ioniță Expert/Economist IDIS VIITORUL.

Notă: Ulterior vor fi publicate: Rezumatu Mesei Rotunde și prezentările participanților după procesarea/perfectarea lor finală.

 

Sectorul Informare/Comunicare a Departamentului Organizare, Educație și Informație a FNSAA

 

 CHIȘINĂU 26.07.2023

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu