Reuniunea Comitetului Executiv al Ogranizatiei Sindicale Europene

IMG_5989

In decorul paradisiac al localității Oeiras de pe coasta atlantica, în vecinătatea Capitalei lusitane Lisabona, s-a desfășurat intre 23 și 25 aprilie anul curent întrunirea Comitetului Executiv European al Organizatiei Sindicale Europene, reuniune la care a fost invitata sa participe delegatia FNSAA “Agroindsind. In marja reuniunii, delegațiile prezente au fost alături de portughezii care, la 25 aprilie au sărbătorit și aniversarea Revoluției Garoafelor Roșii, cu caracter antifascist, care a deschis calea democrației politice, economice, sociale și culturale în Portugalia, precum și a procesului de decolonizare.

La întâlnirea de lucru ce i-a avut ca principali amfitrioni pe colegii de la Confederația Generala a Oamenilor Muncii din Portugalia (CGTP), au luat parte un număr de 12 tari, sindicate mari din Franța, Portugalia, Spania, Grecia, Federația Rusa, Germania, dar și organizații mai mici din state membre UE și nu numai.

Mediul internațional este puternic perturbat la începutul acestei primăveri, atât politic, strategic, cat mai ales în plan economic, context în care colaborarea sindicala și intre alte organizații afiliate la nivel internațional este imperios necesara. De asemenea, este urgenta o acțiune comuna spre a se pune capăt practicilor unei parți din patronate, care profita de problemele emigranților pentru a-i exploata, încă și mai perfid pe aceia care se afla în stare de vulnerabilitate, nefiind legal înregistrați în statele membre ale UE și care risca deportarea.

Aceasta situație nu poate fi combătută decât printr-o vasta ofensiva sindicala la nivel european și printr-o și mai pronunțată solidaritate internațională.

O atenție deosebita a fost acordata demersurilor intreprinse de către sindicatul angajaților de la COCA-COLA SPANIA. La data de 22 ianuarie 2014, a fost semnata o convenție colectiva ce viza o creștere cu 2% a salariilor angajaților spanioli din cadrul acestei companii. In aceeași zi, COCA COLA Spania a decis închiderea a trei dintre fabricile din aceasta tara, pana la 1 aprilie același an, concediind cea mai mare parte a angajaților, începând astfel lupta dreapta a sindicaliștilor spanioli, atât în instanta, cat și în strada.

Au urmat 2 procese (în aprilie 2015), autoritățile spaniole dând câștig de cauza sindicatelor, însă COCA COLA a refuzat recunoașterea sentinței. Nefiind transpusa în acțiune sentința Tribunalului Suprem de la Madrid, salariații au continuat lupta, organizând pichete și proteste, în schimburi (asa cum lucrau) în fata celor 4 fabrici.

Urmarea a constituit-o faptul ca respectiva companie a dublat activitatea reprezentantelor sale din Belgia și Irlanda, dar și salariații de acolo au refuzat sa lucreze, în semn de solidaritate cu colegii lor spanioli, singurele arme ale sindicaliștilor spanioli fiind acum protestele în strada și pe rețelele sociale.

La finalul reuniunii, participanții au semnat o declarație de solidaritate cu angajații COCA COLA SPANIA

* * *

IMG_5990

На Атлантическом побережье Оэйраш, недалеко от Лиссабоны, столицы Португалии, 23-25 апреля с.г. состоялось заседание Исполнительного комитета Европейской Профсоюзной Организации. На это заседание была также приглашена делегация FNSAА «AGROINDSIND. Эта дата была выбрана, так как 25 апреля Португалия праздновала годовщину революции красной гвоздики, которая проложила путь к политической демократии, экономической, социальной и культурной Португалии и процессу деколонизации.

В рабочем совещании, хозяевами которых были коллеги из Всеобщей Конфедерации трудящихся Португалии (CGTP), приняли участие в общей сложности 12 стран, крупнейших профсоюзов Франции, Португалии, Испании, Греции, России, Германии, и более мелкие организации государств-членов ЕС и за его пределами.

Ранней весной этого года Международная обстановка была сильно нарушена, как в политическом, стратегическом, и особенно в экономическом контексте, в котором взаимодействие между профсоюзами и другими аффилированными организациями на международном уровне является обязательным условием. Также срочно требуются настоятельные совместные действия для того, чтобы положить конец практике со стороны работодателей, которые пользуются проблемами эмигрантов для того, чтобы их эксплуатировать, даже более коварно эксплуатировать тех, кто находится в состоянии уязвимости, не зарегистрированы в государствах-членах ЕС юридически и рискуя депортацию.

Такую ситуацию можно побороть только путем массивного профсоюзного наступления на европейском уровне и более выраженной международной солидарностью.

Особое внимание было уделено шагам, предпринимаемым сотрудниками профсоюза Coca-Cola Испании. 22 января 2014 года был подписан коллективный договор, в котором предназначалось увеличение заработной платы на 2%. Но в тот же день, Coca-Cola Испания приняла решение закрыть три своих завода в стране до 1 апреля того же года, сокращая большую часть своих сотрудников. Так началась правая борьба испанских профсоюзов, как в суде, так и на улице.

После двух процессов (в апреле 2015 года), испанские власти признали право профсоюзов, но Coca-Cola отказалась признать приговор. Решение Верховного суда в Мадриде не переводится в действие, поэтому сотрудники продолжали сражаться, организуя пикеты и акции протеста, перед четырьмя заводами.

Результатом стало то, что компания удвоила работу своих представительств в Бельгии и Ирландии, но там сотрудники отказались работать в знак солидарности со своими коллегами испанцами.  Испанские профсоюзы теперь протестуют на улицах и в социальных сетях.

В конце встречи участники подписали декларацию о солидарности с сотрудниками Coca-Cola ИСПАНИИ.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu