Rezoluția Congresului VIII al FNSAA materializată pas cu pas și în activitățile educaționale post congres

 În jumătatea de an ce s-a scurs după principalul eveniment al anului – Congresul VIII al FNSAA. Pe tematica Congresului Departamentul Organizare, Educație și Informație, a inițiat multiple inițiative educaționale, consacrate reformării, modernizării întregii mișcări sindicaliste Agroindsind În cercul acestor inițiative se înscrie perfect și Seminarul: Lansarea cursului Educațional „Spre un sindicat consolidat, modern, combativ si rezultativ” (ABC-ul Sindicatului modern).

 Linia narativă a acestui eveniment a încorporat, pe de o parte – întregul traseu al mișcării sindicaliste occidentale. Pornind de la originea, evoluția și pănă la sindicalismul actual AUTENTIC. Trecînd prin crîncene lupte cu capitalul, sindicatul occidental a triumfat prin faptul că a reușit să se situeze pe același piedestal cu patronul pe picior egal ! Bătălia cumplită de zeci de ani între Muncă și Capital, s-a soldat, în sfîrșit, cu un parteneriat echitabil și reciproc avantajos Sindicat – Patron, extrapolat pretutindeni în cîmpul muncii occidental. Salarii și condiții de muncă decente, Rapoarte de muncă corecte, investiții în forța de muncă, etc – au devenit norme la întrepinderile și instituțiile la care funcționează aceste sindicate. Este clar că o astfel de situație, poate fi create doar sub influiența unui sindicat Adevărat: Consolidat, Modern și Combativ.

   Pe de altă parte Seminarul, în mod deosebit, ca temă principala a examinat situația din sindicatul Agroindsind în lumina Rezoluției Congresului VIII al FNSAA. Participanții la seminar au trecut în revistă caracteristicile sindicatului actual agroindsind, care, în linii generale, prezintă mai mult un revers al sindicatului adevărat: Dependent de patron, slab, sărac, nenumeros, pasiv și cu multealte adjective și epitete nefaste. Sau, conform expresiei seminarului: Sindicatul existent în Agroindsind și Sindicatul reformat – „Cer și pămînt”

          Dar acesta nu este o noutate pentru sindicaliștii Agroindsind-ului. Anume la acestă caracteristică a sindicatului actual s-a referit Congresul VIII al FNSAA, cînd a apreciat ca CRITICĂ situația din majoritatea sindicatelor și din Federație în întregime (Sindicat în declin accilerat și slab funcțional).

    Din aceste considerente și a relansat Strategia REFORMARII și MODERNIZĂRII întregului “Agroindsind”- ca unica SALVARE!

           Din aceste considerente A CERUT READUCEREA membrului de sindicat în Epicentrul preocupărilor sindicaliste. A adresat APEL direct MEMBRULUI de sindicat. A formulat sarcini categorice/concrete și urgente pentru Centrul și subiecții Federației. În special, Responsabilizarea persoanelor, schimbarea stilului managerial și implicarea întregului efectiv agroindsind în activitatea de renaștere sindicală.

          Participanții la seminar, Lideri de sindicat, Președinți ai UT noi aleși, colaboratori ai Aparatului Central, au considerat importantă abordarea acestor subiecte la Lansarea cursului Educațional „Spre un sindicat consolidat, modern, combativ si rezultativ” (ABC-ul Sindicatului modern), care va fi desfășurat pe parcursul anului 2023.

Mai mult ca atît conceptul acestui Ciclu Educațional 2023 pentru liderii noi aleși a fost completat cu idei și propuneri care derivă din problemele concrete cu care se confruntă sindicatele pe teren și viziunile participanților referitor la căile de schimbare a situației din sindicatul agroindstrial.

 E de menționat că la seminar a participat Conducera FNSAA, care a susținut rîvna celor prezenți de a pătrunde în esența lucrurilor, a căuta răspunsuri la cele mai arzătoare întrebări, care rezultă din sarcinile reformării sindicale și stării lucrurilor din sindicatele noastre. Spre exemplu Președintele FNSAA dl Vasile Mămăligă a lansat propunerea ca în 2023, în cadul Campaniei lansate de CNSM „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, în sindicatele din FNSAA să se desfășoare întruniri, ședințe ale activului sindical, seminare cu scopul estimării situației de moment în sindicate și concretizării cursului modernizării sindicale Agroindsind. Dl Vasile Evstratii, vicepreședintele Federației, s-a expus asupra anumitor aspecte juridice ale activității sindicale și rapoartelor angajator-sindicat.

La finalul seminarului, formabilii cursului „Spre un sindicat consolidat, modern, combativ si rezultativ” (ABC-ul Sindicatului modern) s-au despărțit cu speranța revenirii la discuțiile initiate și noi abordări deja în anul 2023.

 L.Palii,

Moderator/formator al seminarului

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu