Rezoluția Congresului VIII al FNSAA pășește în viața de zi cu zi a Federației „Agroindsind”

Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”, prin Rezoluția „Spre un Sindicat combativ, modern și consolidat” a stabilit renașterea Federației în spiritul adevăratului sindicalismÎnsă realizarea acestui curs de reformare radicală a Centrului Federației și Subiecților FNSAA nu se poate produce de la sine – pe vechi. Se solicotă o mobilizare maximă a întregii mișcări Agroindsind, organizată și ghidată la toate nivelele de un management sindical eficient. Iar printre principalele funcții ale Managementului Modernizării Agroindsind, se enumără și Planificarea activităților orientate spre cele mai importante și realiste scopuri.

În calitate de schimb de experiență în planificarea activităților, asigurării transparenței în activitatea Centrului FNSAA, am hotărît să publicăm Calendarul Activității pentru Trimestrul IV. Iar pe parcurs ne vom strădui să publicăm articole confirmative ale realizării acestui plan. Astfel, efectivul Federației va putea, într-un fel, să se inspire din Activitatea noastră. În această ordine de idei recomandăm ca toate subdiviziunile Federației să facă publice planurile de activitate și să informeze sindicaliștii despre mersul îndeplinirii acestora.

Începem publicarea Calendarului Activității Centrului FNSAA, cu prezentarea activității Departamentului Organizare, Educație și Informație.

Vor urma și publicările planurilor respective ale celorlalte compartimente ale Aparatului Central al FNSAA.

 Așa dar urmăriți în continuare

Calendarul Activităților Departamentului Organizare, Educație, Informație

Plan Concr. DOEI 10-12.2022 red fin

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu