Rezumatul/sinteză a rezultatelor interviurilor efectuate în baza Chestionarului „Spre Congresul VIII al FNSAA”

 

Ciclul de activități educaționale zonale „Spre Congresul VIII al FNSAA”, consacrat indentificării principalelor componente ale Foii de parcurs a FNSAA pentru perioada de activitate post Congres 2022-2027, lansata la inceputul lunii iulie 2021- continua

La 25 august 2021 în incinta Centrului FNSAA „Agroindsind”, s-a desfășurat prima fază a Atelierului – Rezumatul-sinteză a rezultatelor interviurilor  efectuate în baza Chestionarului „Spre Congresul VIII al FNSAA” (Vezi anexa).

În cadrul acestui Atelier de lucru s-au examinat: Rezumatul/răspuns la primele două întrebări din Chestionar. A doua fază a Atelierului va continua în regim on-line. La finalizarea lucrărilor Atelierului Textul Rezumatului răspunsurilor,  Chestionarul va fi publicat integral.

Este semnificativ faptul că participanții la Atelier, Președinții UT: Anenii Noi, Edineț, Florești, Rezina, Ungheni, Calarași, Conducerea de vîrf a FNSAA și colaboratorii aparatului Central al FNSAA, concomitent cu aprecierea Rezumatului examinat  –  în fond pozitiv, au menționat că:

 – Congresul VIII al FNSAA Agroindsind trebuie să reconfirme cursul strategic al FNSAA, orientat spre modernizarea adevărată a sindicatului Agroindsind, strategie lansată încă la congresul III extraordinar al FNSAA.

Congresul trebuie să aleagă, în noile organe elective și de conducere ale FNSAA, persoane capabile să asigure implementarea planurilor strategice și reușita activității curente a Federației. Pentru aceasta este important de stabilit criterii/proceduri clare de selectare/înaintare/promovare a candidaților respectivi, asigurarea respectării normelor statutare și democratice a acestui proces.

De rînd cu expunerile neapărat asupra subiectelor de program, participanții la Atelier au înaintat propuneri, care deja se conțin în planurile Departamentului Organizare, Educație și Informație (frumoasă coincidență!):

  • De a organiza activități educationale, care, după nominalizarea sarcinilor pentru fiecare structură a FNSAA post Congres (Răspunsul la întrebarea Ce? și Cine?), să examineze următorul pas: metode, forme adecvate de realizare a lor (Răspuns la întrebarea Cum?).
  • De a determina (prin sondaj) cercul celor mai arzătoare teme de examinare (cum ar fi: problema de ordin financiar, modificarea Statutului FNSAA, relațiile interne în Federațeie, modificări în legislatie, etc) și de a organiza întruniri tematice speciale în focus-grupuri pe aceste subiect, cu participarea reprezentanților structurilor FNSAA, Experților invitați și Conducerea de vîrf a Federației.

E de menționat importanța participării la Atelierul de lucru dat a Președintelui FNSAA V.Mămăligă și Vicepreședintelui interimar Iu.Pojoga, care au manifestat un comportament receptiv în cadrul expunerilor celorlanți participanți. În cadrul discuțiilor, Domnul Președinte al Federației a pus accentele necesare în cele mai sensibile epizoade.

La fel, vreau să apreciez pozitiv asigurarea metodică și logistică a acestei activitați realizate de Doamnele K.Bulat și L.Donțu.

Vreau să finalizez acest mesaj cu sincere mulțumiri participanților la Atelier pentru munca depusă în cadrul acestei activități, însemnărilor critice/doleanțelor  adresate deschis organizatorilor asupra unor aspecte în pregătirea și desfășurarea  acestei importante activități, de care neapărat se va ține cont pe viitor.

 

Și încă ceva foarte important! Tuturor colegilor din FNSAA și vizitatorii paginii WEB a Federației „Agroindsind”, le aduc cele mai frumoase felicitări și urări de sănătate, succese și trăirea înaltelor sentimente de iubire de țară cu ocazia marcantelor sărbători naționale – Ziua Independenței și Ziua Națională a Limbii.

 

Leonard Palii, moderatorul Atelierului de lucru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu