SCOPUL A FOST ATINS – Consolidarea Alianței Centrul FNSAA – Sindicatele Agroindsind din m. Bălți, afiliate direct la Centrul Federației

Acesta a fost scopul deplasării echipei Aparatului Central al FNSAA în sindicatele Reprezentanței FNSAA în m. Bălți, care, după aprecierea participanților la întilnirile ce a avut loc în cadrul vizitei de lucru de la 31 octombrie a.c.

În cadrul întâlnirilor a fost examinata activitatea Comitetelor Sindicale prin prisma promovării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat în lumina Strategiei modernizării/reformării sindicatului – transformării lui „din  mers” – în adevărată forță combative, capabilă de realizarea misiunii sale. Desigur că discuțiile s-au desfășurat ținând cont de specificul fiecărui sindicat în parte. Nu în zadar fiecare întâlnire a durat în mediu cîte două ore.

Dar este important finalul – toți au recunoscut că reformarea sindicală se confruntă cu mari dificultăți, în mod special pe interiorul organizației. Contextul social-economic cu semn negativ de care sunt afectate întreprinderile, produc efecte negative asupra salariaților/membri de sindicat nu doar din punct de vedere economic, dar și psihologic. Mulți salariați/membri de sindicat trăiesc starea de incertitudine existențială, iar comitetele sindicale nu au întotdeauna suficientă capacitate de a răspunde provocărilor respective. Se simte nevoia de alt tip de sindicat, care să poată sta dârz în apărarea fiecărui membru al său. Să insufle speranță, optimism și să se simtă ocrotit de către propriului sindicat.

E clar că calea spre o asemenea capacitate a sindicatului este complicată și necesită conjugarea eforturilor Liderului, Comitetului Sindical, celor mai activi sindicaliști de la întreprindere, care să formeze un nucleu consolidat de Militanți ai Reformării Sindicatului și întreprinderea chiar acum a unor acțiuni curajoase în numele sindicaliștilor întreprinderii date.

Mai este nevoie, cum s-a menționat, de o conlucrare mai strânsa Sindicat-Centrul FNSAA. Iar acestă conlucrare participanții la discuție o văd prin intermediul Reprezentanței Bălți, care și formează Alianța Sindicatelor afiliate direct din m.Bălți  între ele și Aparatul Central FNSAA. De aceea dezvoltarea Reprezentanței Agroindsind Bălți este privită ca o platformă/instrument – care să unească sinergia acestor actori sindicali, orientând-o punctat spre scopurile și sarcinile unei activități sindicale reușite.

Această concluzie îmbinată cu înțelegeri asupra acțiunilor concrete de conlucrare a rezumat fiecare întrunire. Cu această concluzie Reprezentanța Bălți se va întruni în luna Decembrie la Seminarul/Întrunire-Militanții Regenerării, reformării, modernizării FNSAA.

Protagoniștii întrunirilor desfășurate în Reprezentanța Bălți au fost Liderii Sindicali: Ludmila Copacinschi, presedinte sindicat Combinatul de Piine Balti, Claudia Sergheeva, presedinte sindicat SA “Floarea Soarelui”, Vladimir Biriuc, presedinte sindicat SA “Barza Alba”, Leonard Palii (Șef adjunct DOEI FNSAA), Corina Bulat (Șef adjunct DOEI FNSAA, Coordonator Reprezentanța FNSAA/Bălți), Iurie Malanciuc (Șef DPM FNSAA).

Departamentul Organizare,

Educație, Informație al FNSAA   

noiembrie 2023

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu