Seminar important, organizat de către Direcția Educație a FNSAA „AGROINDSIND”

Marți, 19 iunie curent, în incinta Institutului Muncii, la solicitarea Președintelui Interimar al FNSAA „Agroindsind”, a avut loc seminarul „Notiuni si momente importante intru respectarea Regulamentului de functionare a taberelor de odihna si intremare a sanatatii copiilor si adolescentilor si a Regulamentului cu privire la prestatiile in sistemul public de asigurari sociale pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca a asiguratilor prin tratament balneosanatorial”, consacrat examinarii a două chestiuni cu conotație comună si anume:

Utilizarea corecta a:

  1. Regulamentului cu privire la prestatiile in sistemul public de asigurari sociale pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca a asiguratilor prin tratament balneosanatorial.
  2. Regulamentuuil de functionare a taberelor de odihna si intremare a sanatatii copiilor si adolescentilor.

Contextul ideii organizării acestui seminar constă în intețirea cazurilor de încalcare a prevederilor articolelor 40 si 41, stipulate in primul Regulament și Art.55 al doilea Regulament. Ambele cazuri țin de distribuirea incorectă a biletelor de tratament și a foilor de odihnă de vară a copiilor – dacă să ne exprimăm într-un limbaj mai simplu.

Printre cele mai frecvente incălcări depistate pînă în prezent sunt:

  1. Distribuirea biletelor de tratament și a foilor de odihnă de vară a copiilor doar de către Liderul Sindical sau doar de Angajator. Pe cînd Regulamentele respective cer ca actul de distribuire a acestora să fie efectuat în comun de către Sindicatul și Administrația Întreprinderii.
  2. Lipsa Procesului Verbal de distribuire a biletelor de tratament și a foilor de odihnă de vară a copiilor, semnate de Comisia respectivă a Sindicatului și Reprezentantul Întreprinderii.
  3. Distribuirea biletelor și foilor de odihnă respective persoanelor ce nu corespund rigorilor Regulamentelor Respective, mai ales cele care se distribuie mai des de o data la trei ani pentru persoana.

Scopul final realizat în cadrul Seminarului a fost instruirea Președinților Uniunilor Teritoriale și a Liderilor Sindicatelor afiliate direct cu referire la modalitatea distribuirii corecte a biletelor de tratament și a foilor de odihnă de vară a copiilor, pentru a preveni cazurile de neglijare a prevederilor Regulamentelor respective.

La seminar a fost atrasă atenția cu referire la consecințele grave in urma acestor încălcări, atît pentru cei vinovați, cît și pentru structurile sindicale care monitorizează procesul de distribuire a biletelor și foilor respective și nu intervin în situațiile nominalizate. Plus la acesta, responsabilii de gestionarea procesului respectiv au fost preveniți, în acest context, despre demararea acțiunilor de control, întreprinse de către structurile de resort (CNA, Curtea de Conturi, alte organe administrative).

În calitate de Formator al Seminarului foarte reușit s-a prezentat Doamna Natalia Avasiloaie (Reprezentant Departament finante, contabilitate si asigurari sociale al CNSM), care, detailat și în profunsime, s-a referit atît la conținutul documentelor menționate, cît și la diferite aspecte de funcționare a acestora. E de menționat faptul, că participanții la seminar au fost activi și interesați de chestiunile examinate. Ei nu doar au pus întrebări și primit răspunsuri competente la toate întrebările înaintate, ci au înaintat un șir de propuneri orientate spre îmbunătățirea activității la subiectele discutate.

Una din propunerile susținute de toți, se referă la planificarea incorectă a graficului de emitere a Biletelor de tratament și a Foilor de odihna de vara a copiilor. Spre exemplu:

  • Salariații din Agricultură pot să-și permită tratamentul balneosanatorial doar în lunile noiembrie–martie ale anulului. Pe cînd, de regulă, CNAS destribuie biletele respective preponderent începînd cu lunile mai-iunie
  • Cu referire la Foile de odihnă de vara a copiilor – sunt emise cu intirziere si nu sunt sificiente pentru toti doritorii

Participanții la Seminar au adresat Reprezentanților CNSM in Comisia de gestionare a Fondului de Asigurări Sociale, solicitarea ca aceștia să fie mai insistenți și să obțină Modificări la  procedura (graficul) de emitere a Biletelor de Tratament și Foile de odihna de vară a copiilor. În legătură cu aceasta, vorbitorii au solicitat de la Centrul FNSAA să adreseze Conducerii CNSM solicitarea dată și să monitorizaze realizarea ei.

La finele Seminarului dl Vasile Mămăligă, în calitatea sa de Președinte Interimar al FNSAA și Expert principal al seminarului, s-a expus referitor la consecințele nerespectării de către structurile sindicale a prevederilor Regulamentelor nominalizate, dat indicații colaboratorilor corespunzători ai  Aparatului Central al Federației „Agroindsind”, să perfecteze documentele necesare de reglare pe interior a procesului de distribuire a Biletelor de tratament și Foilor de Odihnă de vară a Copiilor, care să asigure respectarea necondiționată a Regulamentelor în cauză.

L. Palii, șef Direcție Educație, moderatorul seminarului,

C. Bulat, șef Sector Relatii Internationale si Protocol,  managerul Seminarului

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu