Și sindicaliștii Uniunii Teritoriale Agroindsind Anenii Noi sunt în echipa Federației Agroindsind ancorată pe strategia Resetării/Modernizării și Reformării sindicale

Două discursuri ale Președintelui FNSAA dl Vasile Mămăligă și a Președintelui UT dnei Daria Bostan, prezentate la începutul întrunirii din 26 aprilie a.c. a reprezentanților sindicaliștilor UT Anenii Noi cu conducerea FNSAA – au determinat caracterul discuțiilor profunde și interesate ce s-a menținut pe tot parcursul activității date

        Mai întâi dl Președinte Vasile Mămăligă a descris succint, printr-un rezumat,  miezul motivului întrunirilor ce se organizează actualmente în structurile sindicale ale FNSAA – doi ani post Congres n-a adus Federația într-un regim reformator solicitat de Congresul VIII al FNSAA. E de menționat că informația dlui Președinte a purtat  un caracter complex și profund, care, fiind expus simplu, concret, dar cumprinzator, demonstrează atât anuite porniri pozitive în activitatea Federației, cât și probleme grave ce frânează cursul reformator al FNSAA. Printre punctele vulnerabile în activitatea Federației, Președintele a evidențiat atitudinea iresponsabilă a unor membri ai Consiliului General față de implementarea Rezoluției Congresului VIII al Federației. Nu întâmplator primul obiectiv din Proiectul Pilot al FNSAA este Implicarea  activă, competentă și cu responsabilitatea asumată a membrilor Consiliului General al FNSAA  în implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA 2024/25.

În continuare dna Daria Bostan, Președintele UT Anenii Noi, s-a referit în special la anumite acțiuni insuficient de productive întreprinse de către CNSM, FNSAA în soluționarea problemelor extrem de semnificative pentru membrii de sindicat și care sunt de competența organelor Administrației Publice Centrale. În discursul său dna Daria Bostan a dus o paralelă între acțiunile ample, curajoase/rezultative întreprinse de către  FNSAA, Organizația de Femei Agroindsind în trecut pe de o parte și acțiunile sindicale de astăzi pe de altă parte, care ar trebui să aibă un conținut mai consistent și îndrăzneț. Dna Președinte UT Anenii Noi a atras atenția la lacune în feedback-ul Organelor Sindicale Centrale și persoanele care înaintează propuneri/solicitări în adresa acestora. Dumneaei a solicitat ca Conducerea FNSAA să manifeste insistentă în raport cu CNSM pentru a obține ca ultimele să fie mai active și rezultative.

Ambele speach-uri a făcut ca Liderii participanți la activitate să fie activi, deschiși și constructivi. E de menționat că din informația prezentată de ei, Comitetele Sindicale au „prins” ideia Congresului VIII de reformare, însă rezultatele activităților întreprinse până în prezent puțin reflectă esența ei. Cu toate acestea,  trebuie de subliniat că, în majoritatea sindicatelor, unele instrumente sindicaliste de bază sunt aplicate destul de reușit. Printre ele se enumera în primul rând CCM.  Ele conțin revendicări majore sindicaliste și o parte din acestea se realizează cu succes. Însă, dacă să privim lucrurile per ansamblu, comitetele sindicale, nefiind conectate pe deplin la strategia reformării sale cerute de Congresul VIII al FNSAA – nu sunt suficient de eficiente în acțiunile sale, atât pe interiorul sindicalist, cît și în raport cu angajatorul. Și acesta este un impediment în direcția de a deveni Forță solidară, unită, independentă și bine organizată. Și, în rezultat, nu întâmplător aproape toți liderii prezenți la întrunire au menționat, ca pericolul părăsirii sindicatului de către membrii de sindicat „dezamăgiți de activitatea  sindicală” avansează din zi în zi. Acesta este încă un argument de a porni abundent pe calea noilor căutări, noilor abordări de activitate sindicală.

O altă chestiune discutată aprins se referă la impactul situației economice precare din întreprinderile agrare asupra salariaților/membri de sindicat și rolul sindicatelor centrale în soluționarea problemei date. La subiectul dat s-a convenit asupra efectuării unui studiu de fezabilitate referitor la modul și condițiile de implicare a Centrului FNSAA, CNSM in soluționarea acestei probleme și examinarea rezultatelor în cadrul Biroului Executiv al FNSAA de rând cu alte teme abordate la această și celelalte întruniri ce au loc.

        Trebuie de menționat că gravitatea situației ce persistă în sindicate, unele sentimente de incertitudine cu care ne confruntăm noi toți, au creat în cadrul discuțiilor pe alocuri și stări puțin tensionate și precipitate. E firesc acest lucru în condițiile când persoanele simt responsabilitatea, iar treburile nu merg așa cum se dorește. Dar e adevărat, că participanții au dat dovadă de înțelepciune și capacitate de a trata rațional toate polemicile ce inevitabil pot și trebuie să apară în discuțiile sincere, deschise și cu intențiile de a rezolva probleme grele.Un rol anumit în reușita polemicilor se datorește capacității manifestate a Președintelui FNSAA și Președintelui UT Anenii Noi de a mânui iscusit asemenea activități.

Concluzia finală de la întrunire este următoarea – Sindicaliștii Uniunii Teritoriale Agroindsind  Anenii Noi sunt în echipa Federației Agroindsind, ancorată pe strategia Resetării/Modernizării și Reformării sindicale.

 

         

Leonard Palii,

Șef Departament Organizare, Educație și Informație

al FNSAA Agroindsind

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu