Și sindicatele UT Rezina reconfirmă atașamentul față de Cursul Strategic al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”

La 17 mai a.c. UT Rezina a găzduit întrunirea Mersul implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA, care orientează întregul Agroindsind spre reformarea și transformarea sa în adevărat sindicat: Independent, Solidar, Democratic, Bine organizat, Combativ, Curajos, Îndrăzneț, Rezultativ

S-a produs un sfat sincer, o discuție pașnică și constructivă între Conducerea, nucleul sindical Agroindsind Rezina și Conducerea FNSAA asupra problemei centrale – repornirea implementării Rezoluției Congresului VIII în sindicatele din UT Rezina reieșind din experiența acumulată la acest subiect și noile condiții.

Tonul productiv și concret al întrunirii l-au dat Doamna Vera Platon și Domnul Vasile Mămăligă, Președintele UT Rezina și Președintele FNSAA.

Doamna Vera Platon a prezentat o informație amplă despre performanțele, problemele și sarcinile trasate orientate spre realizarea Cursului Strategic al FNSAA 22-27 prin prisma situației in sindicatele din cadrul UT.

Domnul Vasile Mămăligă sincer și concret a informat despre situația pe întreaga  Federație la subiectul examinat, menționând anumite porniri reușite, dar și stringentele probleme cu care se confruntă structurile și Centrul FNSAA la moment în contextul cursului reformator al Agroindsind-ului. Președintele FNSAA și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că după doi ani de la Congresul VIII, politica Resetării, Modernizării, Reformării Structurilor Federației – așa și nu a fost adusă la cunoștința fiecărui sindicalist, nu este înțeleasă și din această cauză nu a devenit prioritară pentru întregul efectiv Agroindsind și structurile noastre sindicale. Majoritatea membrilor de sindicat sunt înstrăinați de centrele sindicale, nu cunosc adevărata misiune a sindicatului. Nu sunt suficient de informați, orientați și implicați în viața sindicală. Iar, în consecință, atat sindicatul de bază, structurile Teritoriale, cât și Centrul FNSAAnu sunt  percepute la întreprindere și societate ca un organism social puternic, organizat, cu autoritate capabil să prezinte destoinic și rezultativ salariații/membrii de sindicat în raport cu angajatorii și structurile statale.

Domnul Vasile Mămăligă și Doamna Vera Platon au reușit să creeze o atmosferă confortabilă pentru discuție sinceră și principială. Iar liderii sindicali participanți la întrunire au răspuns cu exemple (deși poate modeste), care confirmă încadrarea lor activă în reformarea sindicatelor, au elucidat probleme și au reconfirmat intenția de a conlucra mai intens pe fișierul sindicalist: Membrul de Sindicat, Comitetul Sindical – UT- Centrul FNSAA Agroindsind.

Totalurile discuțiilor pot fi rezumate în felul următor: Conducerea și Sindicatele UT Rezina – sunt în echipa Centrului FNSAA, participanți activi la Proiectul Pilot al FNSAA„ – „Resetarea/Modernizarea/Reformarea Centrelor Sindicale reprezentate în Consiliul General al FNSAA”. Principalele obiective ale Proiectul Pilot asupra cărora se va lucra sunt:

Obiectivul nr.3: Repornirea funcționării (pe principii noi) a rețelei FNSAA de informare/comunicare: Membru de sindicat – Liderul/Comitetul Sindical -UT/Reprezentanța – Centrul FNSAA și vice versa”;

Obiectivul nr.4: Debutarea Relansarii, sub egida Centrului FNSAA, Procesului Modernizării Sistemului Protecției Muncii în cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA.

Totodată ambele aceste obiective ale Proiectului Pilot, obligatoriu vor conține în sine super sarcina– formarea/consolidarea motivației apartenenței la sindicat ca sursă principală în stoparea/prevenirea exodului sindical și recrutarea de noi membri.

                   

Leonard Palii,

Șef Departament Organizare, Educație și Informație

al FNSAA Agroindsind

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu