SOROCA – Start reușit al întrevederilor organizate în cadrul parteneriatului FNSAA „Agroindsind” – Instituțiile AgroindVET din Moldova

Joi, 6 octombrie 2022, în conformitate cu mesajul Președintelui FNSAA V.Mămăligă, a demarat ciclul de întrevederi „Actualizărea parteneriatului: FNSAA, C.S. AgroindVET, UT, Instituțiile AgroindVET și Comitetele Sindicale respective”

Prima activitate din acest ciclu s-a produs în incinta Colegiului Tehnic Agricol din or.Soroca cu participarea Conducerii Colegiului (dl C.Nesterenco, Director; dl Iu. Petric, Vicedirector), V. Bugai, lider Sindical al Colegiului, Gr.Babici, Președinte UT Soroca, L.Palii, Președinte CS AgroindVET, Șef DOEI al FNSAA, membrii Comitetului Sindical al Colegiului.

Temele din agenda întrevederii:

  1. Actualizărea parteneriatului: FNSAA, C.S. AgroindVET, UT Soroca – Colegiul Tehnic Agricol din or.Soroca, în condițiile noilor realități.
  2. Situația la moment din organizația sindicală a Colegiului și perspectiva dezvoltării conlucrării Centrul FNSAA-Comitetul Sindical al Colegiului Tehnic Agricol – UT Soroca.

În cadrul examinării primei Teme (Actualizarea parteneriatului), care s-a produs într-o atmosferă constructivă de parteneriat, a pornit cu o trecere în revistă a principalelor pagini de frumoasă conlucrare între parteneri, performanțele atinse de colectivul de muncă, elevii instituției, managementul Colegiului, precum și problemele de moment.

În cadrul discuțiilor constructive la subiect, de către toți participanții a fost reconfirmată necesitatea continuării acelor bune practici de colaborare, precum și căutarea noilor modalități de consolidare a eforturilor tuturor părților în dezvoltarea/modernizarea în continuare a instituției date și depășirea obstacolelor ce le stă în cale.

 Printre principalele acțiuni solicitate de afi întreprinse se enumără: 

  1. Examinarea în cadrul ședințelor Comisiei Ramurale pentru consultăroi și negocieri colective a problemelor cu care se confruntă Instituțiile AgroindVET (Inclusiv și cele expuse cu referire la Colegiul dat), în care să se regăsească necesitatea elaborării Politicii Ramurii în domeniul asigurării cu forță de muncă calificată, pași de susținere mai activă din partea tuturor partenerilor sociali nivel de ramură a Instituțiilor învățămîntului agroindustrial, Colectivelor de muncă respective, etc ;
  2. Revenirea la bunele practici tradiționare de organizare de către FNSAA a seminarelor cu participarea Conducătorilor Instituțiilor VET, Liderilor sindicali și Președinții UT;
  3. Acordarea suportului în participarea Instituțiilor AgroindVET la implementarea proiectelor europene orientatye spre Republica Moldova.
  4. Alte acțiuni discutate .

Notă: Toate aceste acțiuni solicitate au fost însoțite cu specificări și propuneri  concrete, care urmează să fie concretizate și puse pe rol.

A doua Temă: Situația la moment din organizația sindicală a Colegiului și perspectiva dezvoltării conlucrării Centrul FNSAA-Comitetul Sindical al Colegiul Tehnic Agricol – UT Soroca – a fost abordată într-un cerc pur sindicalist și într-o atmosferă foarte deschisă, adevărat frățească.

Drept punct de discuție a servit situația la moment a membrilor de sindicat, măsurile întreprinse de Liderul și Comitetul sindical în condițiile actuale și continuată cu solicitările de suport metodic și practic înaintate către structurile sindicale ierarhice UT, FNSAA, CNSM. Printre principalele solicitări expuse se pot enumăra:

– 1. Egalarea salariilor cadrului didactic din învățămîntul profesional tehnic cu cel al pedagogilor din învățămîntul general;

-2. Plata cheltuielelor pentru rechizite în sumă de 4000 lei (iarăși fapt produs în sistemul învățămîntului general); -etc

E de menționat că discuțiile sindicaliștilor au fost nuanțate de tematica Congresului VIII al FNSAA, în special Rezoluția adoptată și Adresarea Congresului către fiecare membru de sindicat.

În cadrul discuției, în mod special, a fost abordată problema motivației la sindicat, conceperii de către fiecare sindicat a esenței sindicatului autentic și rolului său în propria organizație sindicală, etc.

Participanții la discuție au căzut de acord că sindicatul actual necesită a fi modernizat, transformat în adevărată forță unită, combativă și rezultativă. În acest postulat se regăsește adevărata motivație a apartenenței la sindicat. Comitetul Sindical al Colegiului e la început de cale în realizarea acestui deziderat. Dar, avînd  în fruntea organizației sindicale pe dna Victoria Bugai – adevărat lider sindical, un Comitet sindical activ și cu membri devotați – spranța și șansele succesului în modernizarea Sindicatului cresc înzecit.

Sinteză: Întrunirea de la Colegiul Tehnic Agricol Soroca a demonstrat importanța bunei conlucrări Sindicat-Administrație, în cazul nostru pe de o parte a Administrației Colegiului  în persoana dlui C.Nesterenco – Director, dlui Iu.Petric –  Director adjunct, iar pe de altă parte a Comitetului Sindical în persoana dnei Victoria Bugai – Lider Sindical. Mai mult ca atît, această întrevedere, încă o dată a readus în prim plan – Rolul Uniunii Teritoriale în calitate de reprezentant responsabil al FNSAA în teritoriu dat. Iar, referindu-ne la cazul concret pentru ambele întilniri de la 6 octombrie din Colegiul Soroca, atunci trebuie să menționăm – Dl Grigore Babici reprezintă destoinic Federația „Agroindsind” în această instituție prin autoritatea de care se bucură aici și competența sindicalist-profesionistă pe care o manifestă .

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu