Spre Congresul VIII al FNSAA

Ciclul de seminare zonale „Spre Congresul VIII al FNSAA”, lansat la inceputul lunii iulie, a inceput cu seminarul din 29 iulie 2021 în orașul Comrat, gazduit fiind de UT Comrat. Seminarul a fost consacrat indentificării principalelor componente ale Foii de parcurs a FNSAA pentru perioada de activitate post Congres 2022-2027.

     La activitatea organizată de Centrul Federației au participat Președinții UT: Comrat, Ciadîr-Lunga, Cahul, Taraclia, membrii Biroului Executiv al UT Comrat (lideri sindicali și membri de rînd ai sindicatului).

E de menționat faptul, că tonul seminarului l-au dat anume membrii Biroului Executiv al UT Comrat – participanți la activitate. Contribuția lor a fost enormă prin menținerea de către ei a discuțiilor într-o albie realistă și concretă.

Un rol exclusiv de important în reușita acestui debut al Ciclului de seminare nominalizat, i-a revenit Președintelui FNSAA, dlui Vasile Mămăligă. În special,  datorită experienței sale solide de activitate în Federație, cunoașterii în profunzime a situației de moment în sindicalismul moldovenesc și implicării active în lucrările seminarului.

În rezumat, dorim să menționăm, că seminarul de la Comrat a confirmat necesitatea actualizării cursului Sindicalismului agroindustrial spre reformarea, transformarea lui într-un sindicat combativ, modern și rezultativ. Transformare, care trebuie să se producă în perioada următoare de mandat al organelor elective ale Federației – locomotiva schimbarilor, atît în interiorul sindicatului, reformîndu-l radical, cît și în exterior, prin promovarea, cu o mai mare insistență și dibăcie, a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

     Ciclul de seminare „Spre Congresul VIII al FNSAA” continua saptamina viitoare. Sperăm că invitații la activitate vor veni tot atît de bine pregătiți, responsabilizați și intenționați în a răspunde la principala întrebare a sindicatului nostru – care este drumul pe care trebuie să pășim după Congres, pentru a asigura în sfîrșit adevarata renovare a Federației noastre.

Sectorul informare al

 Departamentului Organizare, Educație și Informare

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu