Startul Proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027

La 21 ianuarie 2022, în incinta Consiliului Raional Ungheni, a fost lansată sesiunea de consultări publice asupra Proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru perioada anilor 2022-2027 La întrunire au participat din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: Ministrul dl Viorel Gherciu, Secretarul General dl Anatolie Fala, Șeful al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat dl Andrei Grițco, reprezentanții al direcților/secțiilor raionale de Agricultură și Alimentație din Ungheni, Fălești, Sângerei, Nisporeni, Strășeni, Telenești, Călărași, APL, consultanți și membri ai organizațiilor de fermieri și producători agricoli. Din partea FNSAA ”Agroindsind” a participat dl Iurie Pojoga, vicepreședinte, șef Departament Protecția Muncii.

Ghenadie Mitriuc, președintele raionului Ungheni, a venit cu cuvânt de salut, după care domnul Viorel Gherciu, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu domnul Anatolie Fala, Secretar general al Ministerului, au prezentat Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027 (SNDAR), care poate fi găsit pe pagina oficială a Ministerului.

Scopul discuțiilor a fost de a stabili un consens și o viziune extinsă asupra obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung, astfel încât documentul să se plieze pe necesitățile și interesele agricultorilor.

Documentul definește patru obiective strategice generale, ce urmăresc consolidarea potențialului sectorului agricol rezilient la schimbările climaterice, promovarea practicilor agricole inteligente, eficiente și durabile, dezvoltarea pieței locale și sporirea potențialului de export, precum și susținerea prin intermediul unui set de obiective specifice din care vor deriva Programele și Planurile sectoriale de măsuri și intervenții concrete. Noua Strategie va asigura continuitatea activităților prevăzute de Strategia precedentă și va contribui la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”, respectând angajamentele privind implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

În cadrul discuțiilor privitor la proiectul SNDAR, domnul Iurie Pojoga, a subliniat că ramura agroindustrială rămâne și în prezent – principala direcție strategică a economiei naționale și din acest punct de vedere, este extrem de important de acumulat toate propunerile de îmbunătățire, parvenite de la toate părțile cointeresate. Dat fiind faptul că partenerul nostru social – Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară n-a avut posibilitate de a participa la această reuniune (plecați peste hotare), dumnealui a prezentat viziunea comună  asupra Proiectului propus. Prin urmare, se propune de atras atenția asupra următoarelor momente strategice:

 • de acordat atenție prioritară producătorului autohton, garant principal al păstrării locurilor de muncă, sursa de bază a Bugetului Național, prin:
 • combaterea economiei tenebre, prezentă preponderent în ramura agroindustrială și in construcție, unde circulă încă un Buget Național fără contribuții și care, din start, pune agenții economici în condiții inegale, afectând grav și interesele angajaților lipsiți de un viitor decent în perioada pensionării;
 • promovarea producției autohtone pe rafturile comerciale, nu numai cu prezența lor obligatorie în mărime de 50%, ci și cu aplicarea prezenței prin marcarea mărfurilor cu simboluri naționale (prin care să fie clar distanțial stabilită marfa de origine moldovenească) și propagarea acestui proiect prin mass-media națională, cu intenții educaționale/explicative a consumatorilor;
 • reducerea maximală a intermediarilor între producător/prestator de servicii și consumător, micșorând prețurile la mărfuri/servicii autohtone;
 • reanimarea Bursei agricole, care va soluționa problema în primul rând micilor și medii producători, în căutarea piețelor de desfacere și potențialilor producători;
 • stabilirea unui regim special de impozitare, inclusiv cu reducerea accizelor la produse petroliere, în special pentru perioada ”primăvara-toamna”, care ar permite supraviețuirea acestora în condițiile actuale de majorare a prețurilor, procesului de inflație, produselor de creditare și asigurări;
 • revizuirea situației la întreprinderile/organizațiile de Stat, care se află în proces de insolvabilitate, în regim de restructurare de lungă durată, unde sunt create toate condițiile de înstrăinarea proprietății statale.
 • concomitent, necesită de axat pe aplicarea factorului de bază: ”salarizare decentă” a angajaților din ramură, oprind exodul forței de muncă (în primul rând calificată și tânără) peste hotare, stoparea situației catastrofală demografice din Republica Moldova;
 • studierea și aplicarea experienței italiene – ”agricultura sociala”, cu participarea autorităților publice locale ca scop pentru ocuparea reprezentanților din pături social-vulnerabile din zonele rurale, care vor produce preponderent culturi ecologic agricole cu caracter aromatic-medical, fiind consultați de experți;
 • ne admiterea creării și lichidarea în regim urgent a restanțelor salariale, la întreprinderile din ramură, în special care se află în proces de insolvabilitate, preponderent de la Sistemele de Irigare, direcție strategică, pentru păstrarea potențialului profesional de cadre, fără care Proiectul în domeniul dat nu are sorți de izbândă;
 • promovarea și susținerea turismului agricol, în primul rând la întreprinderi vitivinicole (de tip SA ”Cricova” sau ”Mileștii Mici”) cu dezvoltarea obligatorie a infrastructurii, care permite crearea noilor locuri de muncă și promovarea imaginii țării, aducând suport solid, în timp scurt Bugetului Național;
 • elaborarea paralel a unui Proiect similar în condiții pandemice de lungă durată, care necesită alte măsuri de aplicare;
 • reforma educațională a instituțiilor de învățământ din ramură, cu dotarea acestora cu tehnică și utilaj modern, care corespundere așteptărilor și necesităților tehnologiilor moderne;
 • amestecul direct a Statului în dirijarea/plafonarea prețurilor la produse/servicii prestate de monopoliști.
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu