Trei blocuri de evenimente importante pentru Federația „Agroindsind” din săptămâna 20-24.05.2027

Săptămâna ce s-a scurs este marcată prin mai multe evenimente ce s-au produs în Federația Agroindsind. Astăzi vă relatăm despre trei:

– 1. Întrunirea Conducerii FNSAA – UT Bălți;

– 2. Lansarea ciclului de Instruire/tratament balneosanitorial cu grupurile de militanți din structurile FNSAA;

– 3. Micro Seminar/discuție „ABC-ul Sindicatului Modern în Reprezentanța FNSAA Taraclia.

  1. Întrunirea Conducerii FNSAA – UT Bălți

Despre această reușită întrunire a fost publicat deja amplu material pe pagina WEB a FNSAA „Agroindsind” (Vezi pagina WEB – Articoul publicat anterior sub semnătura Dnei C.Bulat).

2. Lansarea ciclului de Instruire/tratament balneosanitorial cu grupurile de militanți ai modernizării Federației din structurile FNSAA

Luni 20.05.2024, Președintele FNSAA dl Vasile Mămăligă, împreună cu Șeful DOEI FNSAA Leonard Palii și cu Coordonatorul Reprezentanței FNSAA Chișinău Galina Podcosov, au dat startul Ciclului de seminare consacrate implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA, organizate în premieră la Sanatoriul Struguraș din contul venitului obținut din activitatea acestei întreprinderi a Federației. Se prevede ca fiecare grup să fie alcătuit maxim din 15 cursanți. Plus la aceasta, instruirea sindicală va fi îmbinată cu tratamentul balneosanatorial în cadrul instituției date, care va dura timp de 10 zile fiecare.

Dacă e să revenim la întrunirea din 20.05.2024, organizată cu primul Grup (Sindicaliștii Reprezentanței FNSAA Chișinău), atunci trebuie să menționăm că momentul cheie îl constituie discuția ce s-a produs între domnul Președinte V.Mămăligă și grupul de cursanți, care au fost iscusit atrași în conversații despre viața sindicalistă, atît a organizațiilor pe care le reprezintă, cît și despre situația în FNSAA, pornită spre realizarea scopului strategic „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”. Totodată, întrunirea a stabilit cercul de întrebări examinate ulterior în cadrul activităților educaționale la Sanatoriul Struguraș, care se înscriu perfect in  Proiectul Pilot al FNSAA „Resetarea, Modernizarea, Reformarea Centrelor Sindicale Agroindsind”.

Urmare acestei întruniri, la 23.05.2024 acest prim Grup a Continuat Seminarul pe  următoarele teme importante:

-1. Natura relațiilor Angajator-Angajat și necesitatea creării sindicatului la întreprindere;

-2.Caracteristica și Direcțiile strategice ale sindicatului autentic;

-3.Foaia de parcurs a reformei sindicale;

-4.Dialogul Social/CCM -instrumentele de bază a activității sindicatului modern;

-5.Sesiunea Întrebări-Răspunsuri.

 La finele seminarului toți participanții au solicitat ca asemenea discuții să fie continuate cu toți membrii comitetelor sindicale și membrii de sindicat.

În rezumat trebuie să menționăm, că cursanții/membrii comitetelor sindicale din Reprezentanța Chișinău (componența acestui grup), au dat dovadă de bună organizare, activism, interes și o cultură impecabilă a discuțiilor. În acest context apreciem înalt munca organizatorică efectuată de doamna Galina Podcosov – Coordonator al Reprezentanței Chișinău.

Așa dar startul este reușit! În perioada mai-iunie se planifică desfășurarea unor asemenea seminare cu încă trei grupuri de sindicaliști din diferite structuri sindicale Agroindsind. Atât Sanatoriul Struguraș, cât și Echipa Aparatului Central, sunt la dispoziția militanților FNSAA.

 

3. Micro Seminar/discuție „ABC-ul Sindicatului Modern în Reprezentanța FNSAA Taraclia

 Participanți din partea Reprezentanței FNSAA Taraclia: Liderul Sindical de la Scoala Profesională Ciumai, membri ai Comitetului sindical și Coordonatorul Reprezentanței FNSAA Taraclia; Reprezentanții din partea Centrului FNSAA: Leonard Palii Șef DOEI – Moderatorul activității și Galina Staver – Contabil Șef al FNSAA.

Notă:

  1. Reprezentanța FNSAA Taraclia a fost creată recent în urma suspendării temporare a UT Taraclia.

2.Micro Seminarul/discuție dat constituie pornirea unui contact direct al Centrului FNSAA cu Sindicatele Agroindsind din raionul Taraclia prin reprezentanța FNSAA în acest raion.

3.Tematica activității a fost realizată la propunerea Președintelui FNSAA dl Vasile Mămăligă și susținută de participanții la Conferința UT Taraclia, desfășurată în luna martie a.c.

  1. MicroSeminarul respectiv este o activitate de start în lanțul de activități similare, ce vor fi desfășurate pe parcursul anului 2024.

 Subiectele prezentate/discutate:

1.Scurt istoric al evoluției mișcării sindicale și Actualizarea cunoștințelor referitor la esența sindicatului Modern.

2.Esența reformei sindicale prin prisma Strategiei Congresului VIII Spre un sindicat combativ, modern și consolidat.

3.Examinarea situației în sindicatele din Taraclia și examinarea posibilității inviorării acestora, inclusiv prin sindicalizarea noilor întreprinderi.

Rezumat/extras Final: MicroSeminarul și-a atins scopul – toți participanții au ințeles esența adevăratului sindicat modernizat, au acceptat cursul FNSAA orientat spre resetarea, modernizarea, reformarea sindicală în cheia Rezoluției Congresului VIII și au manifestat intenția de a se încadra activ în acest proces.

Urmează pozele respective de la aceste evenimente:

      

     

 Autor: Leonard Palii, Șef Departament Organizare, Educație și Informație al FNSAA.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu