„Vișina de pe tort”

„Vișina de pe tort”- Nota informativă prezentată proaspăt de către Președintele Uniunii Teritoriale Edineț, dna Stela Ciobanu

Una din cele mai importante chestiuni ce vor fi abordate în cadrul Consiliului General din 27 aprilie a.c este Mersul îndeplinirii Direcțiilor Prioritare de activitate a FNSAA pentru anul 2023 în cheia Rezoluției Congresului VIII al Federației “Agroindsind “ pentru lunile ianuarie-aprilie 2023.

E de menționat: calea spre acest punct final al al activității în Trim.I a fost periodic susținută în mesajele de orientare/încurajare și coordonare ale Președintelui Federației dl Vasile Mămăligă.

Dar până a ne apropia de miezul articolului vom prezenta succinct Cronica activităților/evenimentelor ce precedează acest extraordinar eveniment din viața Agroindsind, care, cu mult greu, își croiește drumul spre reînoirea/modernizarea sa.

  1. Cartografierea situației din fiecare sindicat cu referire la statistica sindicală, activitatea economico-financiară, eficacitatea CCM, etc și Concluziile făcute pe marginea informațiilor procesate la nivelul Centrului FNSAA.
  2. Asigurarea de către Departamentul Organizare, Educație și Informație (DOEI) a suportului metodic de planificare/realizare a activităților Centrului FNSAA și subdiviziunilor Federației.
  3. Desfașurarea Seminarului metodic practic „Uniunea Teritorială – fortareața sindicatului și promotorul modernizării Federației „Agroindsind” consacrat principalelor activități 2023.
  4. Lansarea de către Centrul Federației “Agroindsind” Ciclul de întruniri cu Comitetele sindicale în format extins, consacrat asigurării startului reușirei realizări Direcțiile Prioritare de activitate a Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație în anul 2023.
  5. Acordarea ajutorului metodic și participativ subdiviziunelor FNSAA în organizarea și petrecerea Ciclul de întruniri respective de către DOEI.
  6. Acumularea, procesarea și examinarea periodică a propunerilor de actualizare a Statutului FNSAA în cadrul ședințelor Comisiei respective, Atelierelor de lucru a Consiliului Educație/Analiză Strategică
  7. Efectuarea altor acțiuni planificate sau organizate ad-hok de către Aparatul Central al FNSAA, subdiviziunilor Federației.
  8. Desigur că principala atenție a Federației este țintită pe desfășurarea Ciclul de întruniri cu Comitetele sindicale în format extins
  9. Iar va încununa ansamblul de activități premărgătoare ședinței Consiliului General – Conferința Educațională din 26 aprilie consacrată debutului activității FNSAA 2023, rezultatele cărea vor constitui baza Hotărîrii Consiliului General pe această chestiune.

De aceea Informațiile cu referire la „Mersul îndeplinirii Direcțiilor Prioritare de activitate a FNSAA pentru anul 2023, care necesită a fi prezentate de către  subdiviziunile FNSAA în termen indicat – sunt de o importanță majoră pentru perfectarea Raportului narativ la tema data și elaborarea proiectului Hotărîrii  respective a Consiliului General al FNSAA.

Și acum „vișina de pe tort”- Nota informativă prezentată proaspăt de către Președintele Uniunii Teritoriale Edineț, dna Stela Ciobanu. Examinînd acest document – declar cu mîndrie – Bravo Doamna Stela ! Ați prins esența Rezoluției Congresului VIII al FNSAA ResetareaFNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”

Departamentul Organizare Educație și Informație

Urmează Nota Informativă:

Nota informativa a UT Edinet cu privire la „Mersul indeplinirii Directiilor prioritare de activitate a FNSAA”Agroindsind” pentru anul 2023 in cheia rezolutiei  Congresului VIII al FNSAA”Agroindsind” in ianuarie-aprilie 2023”

UT a organizat o intrunire cu liderii si activul sindical „Sarcinile sindicatelor   pentru anul 2023 in indeplinirea Rezolutiei Congresului VIII al FNSAA”Agroindsind” „Spre un sindicat combativ, modern si consolidat”. S-a pus accentul asupra  desfasurarii intrunirilor, sedintelor comitetelor sindicale cu participarea membrilor de sindicat si trasarea sarcinilor sindicale, reiesind din rezolutia Congresului VIII si Adresarea catre membrul de sindicat. Astfel de intruniri au avut loc in 7 sindicate. In 5 din ele majoritatea membrilor de sindicat inteleg necesitatea reformarii sindicatului si ce trebuie sa faca, cum sa actionaze pentru ca sindicatul sa devina mai activ, insistenta  sindicatelor la toate nivelele de aparare a drepturilor si intereselor membrilor de sindicat, respectarea principiilor democratiei, independentei, solidaritatii.

La moment 7 comitete sindicale si-au trasat prioritatile pentru perioada 2023-2027, punind accentul pe recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenentei la sindicat, studierea experientei altor comitete sindicale, informarea, instruirea membrilor de sindicat.

Adresarea Congresului VIII catre membrul de sindicat a fost adusa la cunostinta  tuturor liderilor si activului sindical in cadrul intrunirii organizate de UT, apoi liderii sindicali au discutat aceasta Adresare la intrunirile lor.

In 12 sindicate CCM este considerat ca cel mai efectiv instrument de  promovare a drepturilor membrilor de sindicat. Spre exemplu, unele CCM contin urmatoarele stipulari: prinzul la un pret redus in perioada recoltarii, asigurarea gratuita cu transport  tur-retur, asigurarea din contul angajatorului a membrilor de sindicat cu produse agricole, alocarea indemnizatiilor la nasterea copiilor, a concediilor suplimentare pentru lucrul in conditii nocive, etc.

In ceea ce tine de recrutare, in majoritatea organizatiilor sunt recrutati toti cei angajati din nou. Referitor la exodul membrilor de sindicat-cauza principala este starea financiara precara, lipsa cointeresarii in sindicat a membrilor sai, plecarea peste hotare.

UT Edinet a efectuat un sondaj in scris (anonim) referitor la problemele cu care se confrunta membrii de sindicat. Au fost identificate urmatoarele: Salariile mici in agricultura, lipsa locurilor de munca in mediul rural, diferenta de salarizare a profesorilor din colegii fata de cei din licee, virsta mare de pensionare pentru femei, salariile mici pentru personalul auxiliar din institutiile de invatamint, diferenta de salarizare intre angajatori si specialistii principali, lipsa conditiilor de munca pentru lucratorii zilieri, preturi mari la: combustibil, produsele alimentare, tarife pentru gaz, energie electrica, apa, medicamente, s.a.

Pentru UT puncte slabe: lideri sindicali neeliberati de la locul de munca, lipsa transportului, preturi mari pentru achitarea incaperii de serviciu si a serviciilor comunale, cotizatii putine, cheltuieli mari.

 

Presedintele UT Edinet a Sindicatelor „Agroindsind”                   S.Ciobanu

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu