A dat startul chiar de Ziua Mondială a Aviației şi Cosmonauticii !!!

Este simbolic dar și semnificativ faptul că Campania întrunirilor:  Conducerea FNSAA – Reprezentanții subiecților Federației Agroindsind – a pornit la drum anume în această zi.

De data aceasta pioneri s-au dovedit a fi grupul Liderilor și membrilor Comitetelor Sindicale din Învățământul agroindustrial al Reprezentanței FNSAA Chișinău – coordonator doamna Galina Podcosov.     

După deschidere și clarificarea scopurilor, sarcinilor și prezentării participanților, atenția întrunirii a fost concentrată asupra informației profunde și destul de cuprinzătoare a Președintelui FNSAA, dlui Vasile Mămăligă. Domnia sa a trecut în revistă principalele evenimente produse în perioada post congres, orientate spre implementarea Rezoluției respective„ Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”.

Caracterizând situația la acest subiect, Președintele a accentuat faptul că, deși pe alocuri înregistrăm anumite progrese, per ansamblu – în multe cazuri „batem pasul pe loc”. Majoritatea structurilor sindicale ale FNSAA nu au pornit pe cale reformării sale: Gândesc și acționează încă pe vechi. Majoritatea membrilor de sindicat nu conștientizează adevăratul sens al sindicatului de a dobândi de la angajator/stat salarii și condiții de muncă decente, etc. O parte din Comitetele sindicale rămân încă influențate de angajator. În aceste sindicate Contractele Colective de muncă după sunt puțin eficiente. Această situație are   legătră directă la motivația slabă de apartenență la sindicat, sporirea exodului sindicalși reducerea numărului de doritori e a se converti la sindicat.

Principalul Paradox, a menționat Președintele Federației, constă  în faptul că pe fundalul situației complicate a salariaților/membri de sindicat, Drumului trasat de către Congresul VIII al FNSAA spre transformarea actualului sindicat în unul eficient – Majoritatea Comitetelor Sindicale, Liderii de sindicat și membrii de rând ai sindicatului nu depun suficient efort pentru a-și îmbunătăți situația.

De aceea, în scopul dezlegării acestui Paradox și au fost inițiat de către Președintele FNSAA întruniri cu reprezentanții efectivul sindical de pe tot terenul Agroindsind.

E de menționat că acest impresionant speach al Președintelui Federației, a pătruns în inimele celor prezenți la activitate și a deschis calea spre o discuție sinceră și productivă.

În continuare, utilizând metodele educaționale interactive de discuție, participanții la întrunire sau referit asupra următoarelor trei întrebări formulate de moderator:

  1. Cel mai important rezultat obținut de Comitetul Sindical în trimestru I 2024;
  2. Principalele sarcini asupra căruia își va concentra activitatea Comitetul Sindical în trim.II;
  3. Ce-a mai serioasă problemă cu care se confruntă Comitetul sindical – ce ajutor se solicită de la Centrul FNSAA?

După expunerile destul de desfășurate ale liderilor sindicali/membrilor comitetelor sindicale respective, lucrătorilor Aparatului Central, a fost trasă linia la prima parte a întrunirii printr-un succint rezumat, care insufla încredere și speranță în capacitatea Federației Agroindsind de a urni în sfârșit „carul reformei sindicale din loc”.

Apoi a urmat un schimb de opinii cu referire la problemele ce țin de utilizarea mai activă a Contractului Colectiv de muncă în sindicatele de profilul dat.

Trebuie să subliniem și importanța părții a treia a Întrunirii – Discuția pe chestiuni organizatorice între Coordonatorul Reprezentanții Chișinău și Liderii Sindicali prezenți, care s-a sondat cu stabilirea modalităților de conlucrare eficientă în cadrul Reprezentanței și a grupului dat inclusiv. Printre concluziile de rezonanță la acest subiect se regăsește acordul tuturor de a participa activ la Implementarea Proiectului Pilot FNSAA-2024 „Resetarea/Modernizarea/Reformarea Centrelor Sindicale reprezentate în Consiliul General al FNSAA”.Așa dar Ziua Mondială a Aviației şi Cosmonauticii a dat startul Campaniei întrunirilor Agroindsind consecrate evaluării situației pe teren și consolidării FNSAA asupra implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Spre un sindicat combative, modern și consolidat”.

 

Leonard Palii, Șef Departament Organizare,

Educație și Informației a FNSAA(Moderatorul activității)

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu