Adresarea Președintelui FNSAA “Agroindsind” către întregul Efectiv al Federației “Agroindsind”

Stimați sindicaliști ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară „Agroindsind”!  Vă salut călduros și vin cu acest mesaj de recunoștință pentru încrederea acordată prin Hotărîrea adoptată de Congresul FNSAA din 12.05.2022, de a conduce activitatea sindicatului agroindustrial pentru perioada 2022-2027

Congresul, în Rezoluția adoptata unanim, a formulat, în mod categoric, sarcina Agroindsind-ului pentru această perioadă – Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”.

În legătură cu aceasta, Congresul a dat definiție Sindicatului Modern “Agroindsind” spre care trebuie să tindem – Sindicatul, membrii căruia conștientizează profund rolul și misiunea autentică a Sindicatului, sunt bine organizați și promovează activ, prin acțiuni rezultative, drepturile și interesele social-economice ale lor, manifestînd curajul și dîrzenia respectivă în depășirea problemelor stringente cu care se confruntă ei și organizația sindicală în întregime în raport cu angajatorul și structurile statale.

În acest context doresc să asigur întregul Efectiv “Agroindsind”, că îmi asum marea responsabilitate de a promova cu insistență și perseverență acest Curs Strategic reconfirmat de Congres, utilizînd toate posibilitățile statutare date președintelui FNSAA.

Am să întreprind tot ce îmi stă în puteri pentru ca Federația “Agroindsind” și subdiviziunile sale să se ghideze în activitatea sa, în modul cel mai strict, de indicațiile ce se conțin în Rezoluția Congresului:

  • Implementarea principiilor fundamentale sindicaliste: Unitate, Solidaritate între membrii de sindicat și organizațiile sindicale, Democrație internă, Independență față de Angajator, Patronate, Structurile Statale, Partide politice.
  • Readucerea membrului de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicaliste, Formarea la el a adevăratelor convingeri sindicaliste și motivației puternice de apartenență la sindicat, Implicarea lui activă și permanentă în realizarea agendei sindicale de toate nivelele
  • Fiecare Comitet Sindical trebuie să-și conducă de „propria agendă concretă de activitate, caietul de sarcini, care derivă din situațiile concrete de pe teren și hotărârile organelor elective ale FNSAA – orientate spre consolidarea sindicatului, soluționarea problemelor concrete și actuale cu care se confruntă membrii de sindicat, organizația sindicală și Federația în întregime.”
  • Uniunile Teritoriale și Reprezentanțele Federației – să devină pentru comitetele sindicale un adevărat sprijin în reformarea lor și depășirea problemelor cu care se confruntă. În agenda operativă, pe termen mijlociu și lung este important să se regăsească

 

     

Doresc să menționez că,  Federația „Agroindsind” are în arsenalul său o mulțime de decizii, strategii, etc foarte corecte și utile, dar care, în virtutea multor cauze, așa și au rămas nerealizate. De aceaea pentru ca Rezoluția Congresului VIII a FNSAA să nu urmeze aceași soartă, voi face tot posibilul să asigur un Management eficient al Cursului Strategic pe durata anilor 2022-2027, în special prin – Elaborarea, lansarea în termeni proximi, a Proiectului General „FNSAA 22-27”.

 

Stimați colegi, prieteni, frați sindicaliști ! Pe noi toți cei ce ne doare sufletul pentru soarta Federației noastre, situația membrului de sindicat agroindsind și care ne-am asumat responsabilitatea de a schimba lucrurile spre bine în casa noastră sindicală Agroindsind – Ne așteaptă o muncă complicată și încordată. Dar acestă muncă, fiind bine organizată și dirijată, obligatoriu va fi finalizată cu succesele dorite!

La moment lucrăm asupra agendei Centrului FNSAA pentru perioada imediată post Congres. Vreau să vă informez că printre acțiunile, care se vor regăsi în aeastă agendă sunt cu siguranță: – Organizarea/desfășurarea Campaniei informaționale în toate subdiviziunele FNSAA cu genericul: „Spre un Sindicat Combativ, Modern şi Consolidat” în cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind”. În centrul acestor campanii vor fi plasate: Hotărîrile, Rezoluția Congresului, Adresarea Congresului către membrii de sindicat, colectarea propunerilor referitor la acțiunile ce trebuie să le întreprindă organele elective ale FNSAA, CNSM, colectarea sugestiilor referitor la îmbunătățirea structurii sindicale, actualizarea Statutului FNSAA, etc.

Așadar prieteni! Să ne includem activ în fortificarea Cetății noastre sindicale Agroindsind, pentru ca nici-un vînt rău să nu ne fie periculos! Să trăim și să acționăm într-o adevărată frăție și familie sindicală! Să ne ajute Dumnezeu.

 

 

Cu profund respect, stimă și responsabilitate ,

 

Vasile Mămăligă

Președintele FNSAA

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu