Adresarea președintelui FNSAA „Agroindsind”

În atenția Președinților Uniunilor Teritoriale și a Sindicatelor Afiliate Direct

Stimați colegi, buna ziua! Sper că sunteți sănătoși și sunteți ocrotiți de furtuna COVID-19, care a bulversat toată lumea, inclusiv întreprinderile, colectivele de muncă din ramura noastră și, desigur, viața sindicală. Trebuie să recunoaștem faptul, că pandemia Covid-19, ne-a luat prin surprindere și ne-a găsit nepregătiți de a acționa în asemenea condiții.

Cu ochiul liber se vede că, în cîteva luni, situația salariaților, mai ales din ramura noastră, s-a complicat peste măsură. Și, ce este de menționat, că structurile sindicale de toate nivelele s-au pomenit, în multe cazuri, insuficient de pregătite pentru a răspunde adecvat la această provocare crudă a timpului.

Dar, oricît de apăsătoare ar fi, este o datorie a noastră să ne mobilizăm și să luăm sub control situația !

 În acest context, vreau să vă informez, că în prima decada a lunii iunie, planificăm convocarea ședinței Biroului Executiv al FNSAA „Agroindsind”, la care se va examina situația creată în cadrul întregii Federații și se vor identifica modalități de a reacționa adecvat la problemele acumulate la acest moment.

Pentru ca Biroul Executiv al FNSAA să poată lua o decizie adecvată, este important să avem claritate atît asupra problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat, structurile Federației, cît și asupra modalităților de a acționa maximal rezultativ în condițiile create.

În acest scop solicităm de la dumneavoastră să faceți o analiză a situației în structura pe care o gestionați, colectînd atît problemele cu care se confruntă membrii de sindicat, organele sindicale, cît și viziuni referitor la modalități de depășire a lor, inclusiv solicitări de ajutor în adresa organelor sindicale ierarhice.

 De asemenea solicităm, ca, în schimb de experiență, să ne comunicați ce se întreprinde sau ce se planifică să se întreprindă pe teren pentru  minimizarea poverii consecințelor pandemiei COVID-19 și cum vedeți activitatea Federației, CNSM în această situație.

 Desigur, că în acest caz noi nu vom structura informația pe care o solicităm de la Dumneavoastră. Însăși situația specifică pentru fiecare condiționează tipul de informație. Însă, considerăm că, atît caracteristica situației, cît și informația colectată și prezentată Centrului FNSAA, trebuie să se refere la următoarele  momente:

  1. Perspectiva fucționării întreprinderii (organizației, instituției);
  2. Situația membrilr de sindicat.
  3. Problema respectării de către angajator a legislației muncii și reacția organelor sindicale;
  4. Situația transferului de cotizații sindicale în contextul respectării prevederilor legislației muncii și Statutului FNSAA.
  5. Dispoziția membrilor de sindicat la subiectul consolidării și mobilizării în jurul organelor sindicale spre acțiuni concrete de solidaritate și dobîndire a respectării drepurilor sindicale specifice situației de moment.
  6. Alte poziții importante.

Vreau să menționez, că Aparatul central posedă de specialiști profesioniști, bine pregătiți în toate domeniile activitate sindicalistă – gata să sară în ajutor!

Așa dar, ce este acum important, să analizăm totul la rece. Să manifestăm cele mai frumoase calități sindicaliste. Să ne ajutăm și să ne încurajăm unul pe altul, așa cum se cuvine într-o frăție sindicală.

 

Așteptăm deci sugesiile, doleanțele din partea Dvs. în termen de pînă la 01 iunie a.c. pe adresa electronică a FNSAA (e-mail: agrsind@mail.ru).

Cu respect,

Vasile Mamaliga,

Președinte interimar

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu