Aparatul Central al FNSAA și-a trasat sarcinile de activitate pentru Semestru I al anului 2021

Departamentului Organizare Educație și Informație
al FNSAA Agroindsind

Este pentru prima dată în ultimii 10 ani, cînd Aparatul Central al FNSAA  Agroindsind deja la sfîrșitul lunii noiembrie și-a determinat pașii care vor fi întreprinși chiar din primele zile ale anului 2021.

Motivele acestei operativități sunt multiple. Printre ele se enumeră următoarele:

 1. Ne așteaptă un an complicat din  punct de vedere existențialist în toate  aspectele-social, economic, politic, epidemiologic, exploziilor informaționale, etc  și, nu în ultimul rînd, a orientării Omului „pe ce lume se află” și  la ce lovitură de viață se mai poate aștepta. În aceste condiții este extrem de important ca cineva plin de responsabilitate, tărie de caracter și capacitate de a acționa promt să fie alături de acest Om. Să-l sprijine, îndrumeze, să-l ghideze și să-l organizeze la acțiuni de depășire a situațiilor. Iar acel cineva, din punctul nostru de vedere, trebuie să devină Sindicatul, partea specifică a căruia îl constituie Aparatul Central.
 2.   Aparatul Central constituie un colectiv de muncă format din  funcționari angajați, care se află în subordinea Președintelui Federației. Specificul Aparatului Central constă în asigurarea funcționării organelor elective ale Federației nivel Central (Congresul, Consiliu General, Biroul Executiv, Președintele FNSAA) și organizarea executării deciziilor lor. La moment devine extrem de important ca sarcinile specifice ale Aparatului Central  cît mai repede să se materializeze în planuri concrete și acțiuni rezultative ale acestuia pe termen relativ scurt și previzibil (Decembrie 2020 – Sem. I, 2021);

E de menționat faptul că condițiile epidemiologice actuale creează impedimente serioase activității Aparatului Central al FNSAA: Regimul redus de muncă (1/2 salariu, des lucru la distanță, etc).

Cu toate acestea, datorită manifestării responsabilității, spiritului de echipă, profesionalismului și muncii des asidue – servesc temei pentru a avea încredere în acest Aparat Central și a spera la o mai bună conlucrare cu toate structurile Federației. Pentru a ne convinge este suficient de a examina activitatea Colaboratorilor aparatului Central planificat și în mare măsură realizat pentu lunile noiembrie și decembrie (Va urma). Printre Principalele  sarcini care sunt în toi de realizare aș menționa următoarele:

 • Finalizarea și publicarea Convenției colective (nivel de ramură), text integral în Monitorul Oficial
 • Activitatea rezultativă orientată spre îndeplinirea Hotărîrîrii Biroului Executiv al FNSAA din 20 octombrie a.c. „Cu privire la instituirea reprezentanțelor și reconfirmarea reprezentanțelor in teritoriu
 • Schițarea mecanismului de Coordonare a activităților aspect organizatoric a Reprezentantelor FNSAA.
 • Organizarea începînd cu 15 decembrie a Startului Campaniei Evaluarea activităților Structurilor FNSAA-2020 și stabilirea priorităților pentru perioada anul 2021.
 • Pregătirea organizatorică și metodică a ședințelor Biroului Executiv și a Consiliului General, care va adopta hotărîri extrem de importante pentru activitatea Agroindsind.
 • Primirea proiectului Bugetului pe anul 2021
 • Elaborarea și înaintarea Propunerilor FNSAA pentru Planul de activitate a CNSM Sem. I, 2021
 • Analiza situației și elaborarea draft-ului Direcțiilor Prioritare de Activitate a FNSAA în anul 2021.
 • etc

 

Așadar, urmează PLANUL principalelor activități ale FNSAA „Agroindsind” pentru semestrul I anul 2021 (descarcă DPF) și PLANUL activităților Aparatului Central pentru  perioada noiembrie-decembrie a anului 2020 (descarcă DPF).

 

Rezumat

 1. E de menționat că ambele planuri au fost elaborate la inițiativa, sprijinului și cu implicarea directă a Președintelui FNSAA dlui Vasile Mămăligă.
 2. De asemenea este important de apreciat efortul comun depus la elaborarea materialelor în cauză a tuturor compartimentelor Aparatului Central: Departamentului Protecției Muncii, Departamentului Organizare Educație, Informație, Contabilității și conlucrarea armonioasă, colegială, respectuoasă și productivă a tuturor colaboratorilor Aparatului Central al FNSAA.
 3. Departamentul Organizare Educație și Informație a FNSAA, avînd și rolul de realizator al Managementului organizațional al Centrului FNSAA, publică acest set de materiale în scop informațional, cu speranța de a trezi interes, optimism real în succesul comun sindicalist și va servi drept Ghid în activitatea sindicală curentă.

 

Serviciul Informare/comunicare a
Departamentului Organizare Educație și Informație
al FNSAA Agroindsind

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu