COVID 19. Cerințe necesare de aplicat la întreprinderi de producerea și prelucrarea cărnii

La finele lunii august 2020 în SUA de COVID 19 au fost infectați 39.000 de angajați al întreprinderilor de producerea și prelucrarea cărnii, dintre care 170 au decedat. Asemenea cazuri la locul de muncă necesită aplicarea măsurilor urgente în colectivele de muncă. În baza examinărilor și consultărilor cu lucrători, Sindicate, experți din mediul sănătății publice, s-au identificat principalele cauze aparițiilor focarelor de infectare, măsurilor necesare de întreprins pentru combaterea pandemiei.

De ce coronavirusul se răspândește la întreprinderi de producerea și prelucrarea cărnii ?

Sistemul de producere conveier a fost elaborat pentru fabricarea automobililor și aplicat la întreprinderi de producerea și prelucrarea cărnii pentru a spori eficacitatea prelucrării carcasei de animal în produse alimentare. Așa gen de producere, prezintă un risc sporit pentru sănătatea oamenilor și securitatea angajaților. Capacitatea sporită de producere a liniei și profitul sunt în creștere datorită vitezei conveierului, concomitent cu creșterea riscurilor de traumatism și capacităților bolilor profesionale, în primul rând sindroamelor inflamatoare și maladiilor aparatului locomotor, inclusiv contaminarea cu bacteriile rezistente la antibiotice. La toate acestea s-a adăugat și pericolul de contaminarea cu COVID 19. Viteza sporită a conveierului, presupune că angajații sunt plasați în apropiata vecinătate unul față de altul, fie alături sau vi za vi, ceia ce sporește riscurile de contaminare. Îmbulziri masive se practică nu numai în atelier industrial, dar și în vestiare, cabinele de duși și ospătării. Ne mai vorbind că angajații se deplasează la locul de muncă în autoturisme, autobuse și microbuze. Coronavirusul, după cum s-a stabilit, efectiv să răspândește între mulțimi de oameni în spații închise, reci și cu ventilare redusă. Pentru fiecare loc de muncă, necesită de elaborat un plan cu privire la evaluarea riscurilor și minimalizarea contaminării angajaților de COVID 19. Acestea documente, necesită de coordonat cu administrația și sindicat. Informația cu privire la măsurile de securitate, coordonate de către părți, necesită de răspândit între angajați, concomitent aplicându-le pe panoul informativ, în limbile vorbite de către toți angajații. Comunicarea cu angajații necesită efectuată permanent și regulat. Concomitent, este necesar de identificat toate posibile variante de contaminare cu COVID 19 la locul de muncă și în drum spre întreprindere. Scopul de bază este stoparea răspândirii infecției la întreprindere și aplicarea măsurilor pentru combaterea aparițiilor noilor focare de infecție. Sunt necesare de aplicat măsuri administrative și tehnice. Măsurile tehnice prevăd instalarea între angajați ecranelor de protecție din materiale străvezii (plastic), rezistente la distrugere fizică. Ușile de intrare, este de dorit să se deschidă automat și angajații să nu aibă necesitatea de a contacta mânerile (în mănuși sau fără). Este strict necesar de instalat numeroase locuri de spălarea și dezinfectarea mâniilor, sporirea numărului de pauze, pentru ca lucrătorii să poată beneficia de ele în scopuri igienice, de stabilit ordinea rândului de folosire a încăperilor de odihnă. Distanța recomandată între angajați este de 2 metri. Pentru stabilirea asemenea distanțe este posibil de micșorat viteza conveierului. Controlul administrativ este necesar pentru respectarea distanților necesare în încăperile de odihnă, vestiare și punctului de control/trecere. Necesită de discutat posibila divizare în grupuri de lucru cu diferite programe orarului de activitate.

Securitatea locului de muncă. Este extrem de importantă curățenia și dezinfectarea regulată și calitativă locurilor de muncă, încăperilor de odihnă, vestiarelor și ospătăriilor. O sporită atenție este necesară în dezinfectarea regulată a suprafețelor cu acces liber public (de exemplu – mânerilor de la uși). Mijloacele tehnice, care izolează asemenea spații, pot fi eficiente în stoparea răspândirii virusului. Este foarte importantă ventilarea locurilor de muncă. Ultimele investigări demonstrează că virusul probabil se răspândește nu numai prin intermediul picăturilor nazale (orale) ci are și capacitatea de prezentă în formă de aerosolii. Concomitent, activ se răspândește în spații reci, caracteristice pentru producerea și prelucrarea cărnii. Echipament individual de protecție (EIP) este ultima frontieră pentru combaterea virusului. Este strict necesar de organizat treninguri cum corect de folosit EIP prima de tură și la finalizarea ei în așa mod  ca să evităm contaminarea. Dat fiind faptul că răspândirea infecției se efectuează masiv prin aerosolii și în spații prost ventilate, Federația recomandă aplicarea respiratoarelor N95 la întreprinderi, unde situația epidemiologică este tensionată. În cazuri cânt EIP sunt dificile, prioritate în dotare au lucrătorii din sănătate. Persoanele care suferă de anumite maladii cronice cardiovasculare, care au probleme cu respirația, prima de folosirea respiratoarelor de tip N95 necesită să se consulte cu medicul de familie. Organizațiile sindicale de bază necesită să se înțeleagă cu administrația în dotare și aplicarea respiratoarelor N95. Aglomerația în condițiile de trai (cămine) și transport spre lucru și acasă pot contribuie la creșterea contaminării cu COVID 19. Respectarea distanței sociale și dezinfectarea sunt baza principală la locurile de trai ale angajaților. Este important de stabilit riscurile de contaminare în transportarea lucrătorilor. Dezinfectarea transportului public devine strict necesară. În timpul deplasărilor în transport, șoferul și pasagerii necesită să poarte masca de protecție.

Transportul și locurile de trai. Securitatea economică și sănătatea sunt în legătură directă. Politica de discriminare socială, lipsa oamenilor de surse pentru existență, aduc la sărăcirea societății și contribuie la creșterea nedreptății și inegalității în societate. Achitarea buletinelor concediului medical necesită a fi efectuată față de toți angajații care lipsesc la locul de muncă în legătură cu maladia sau necesitatea de autoizolare. Categoriile angajaților din grupa de risc, în special care suferă de boli cronice, se recomandă acordarea lucrului cu respectarea distanței sociale obligatorie față de alte grupuri ale angajaților. Dacă asemenea măsură este imposibil de realizat, necesită de examinat posibilitatea de izolare pe timp de pandemie cu păstrarea minimului necesar de existență. Aplicarea bonusurilor și altora stimuli financiare nu se acceptă să depindă de lipse motivate la locurile de muncă. Asemenea fenomen poate contribuie la sporirea contaminării prin motiv că stimulează angajații să renunțe la buletinele de concediu medical. Protecția surselor de existență este o garanție a protecție  sănătății publice și oficialitățile necesită anume așa să perceapă situația la moment.

 

Protecția salariului. Testarea angajaților la intrare în interiorul întreprinderii, prin verificarea temperaturii este important dar nu și definitiv. Persoanele fără simptoame sau care se află în perioada incubației la fel pot răspândi infecția. Sindicatele necesită să se înțeleagă cu administrația și lucrătorii medicali în aplicarea testării (analizelor de laborator) angajaților și monitorizarea contactelor persoanelor contaminate. Este necesar aplicarea investigațiilor medicale totale ale întreprinderilor de producere și procesarea cărnii pe timp de pandemie. Sistemul de monitorizare a contactelor persoanelor contaminate, are ca scop identificarea persoanelor care necesită izolate pentru a diminua riscurile de infectare și răspândirea infecției. Procedurile explicative când angajații necesită să se autoizoleze necesită să fie transparente și în măsură egală pentru toți.

Federația în comun acord cu toate structurile sale va continua campania pentru securitatea locurilor de muncă, unde tuturora angajaților vor fi garantate drepturi egale și garanții la respect. COVID 19 necesită a fi recunoscut ca maladie profesională. Angajații ramurilor de importanță vitală pe timp de criză, necesită să fie remunerați decent cu privilegii.

Criza climaterică și posibile pandemii devin o realitate la care necesită să ne pregătim. Imediat necesită de început lucru spre diminuarea riscurilor provocate de schimbări climaterice și apariția noilor pandemii.

(Materialul a fost pregătit în baza recomandaților IUF.)

 

Departamentul Protecția Muncii

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu