Pilotarea organizării instruirii și CONCOMITENT intremarea sanatatii Sindicaliștilor „Agroindsind” la Sanatoriul Struguraș – finalizează reușit

 

Este cunocut faptul că în perioada lunilor mai și iunie a.c. la Sanatoriul Struguraș debutează un fenomen inedit pentru Federația Agroindsind – Îmbinarea instruirii activiștilor sindicali concomitent cu intremarea sănătății lor

Ținem să menționăm, că această activitate este organizată în baza Regulamentului  aprobat  în care se accentuează că utilizarea a 50% de dividente parvenite de la Sanatoriu se face „..în scopul instruirii și tratamentului balneosanatorial a membrilor de sindicat a FNSAA” (Accentuăm încă odată, Regulamentul cere îmbinarea: instruire/întremare și nu doar întremare).

Mica experiență/pilot ne demonstrează că Formula aleasă pentru utilizarea venitului de la Sanatoriul Struguraș s-a dovedit a fi suficient de fezabilă. Pur și simplu pe viitor trebuie sa însușim unele lecții din practica organizării acestor patru grupuri de sindicaliști recent instruiți/întremați. Dar despre aceasta vom discuta în detalii în cadrul ședinței Biroului Executiv al FNSAA de totalizare a acestor activități.

Dacă e să ne referim strict asupra rezultatelor instruirii/întremării sindicaliștilor din componența ultimului grup, atunci conform expunerii participanților – atât întâlnirea grupului cu Președintele FNSAA dl V.Mămăligă, seminarul realizat de către autorii acestui articol, consacrat Dialogului Social de la întreprindere, cât și intremarea sanatatii cursanților la Sanatoriul Struguraș – au fost destul de reușite și de mult folos.

Echipa Aparatului Central a revenit de la seminar cu importante sugestii, doleanțe, însemnări critice și lecții care necesită a fi însușite.

 Autori: colaboratorii Aparatului Central al FNSAA: Galina Podcosov, Iurie Malanciuc, Leonard Palii

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu